Evolutie van de criminaliteit en verkeersveiligheid in de politiezone Neteland “Criminaliteit en verkeersonveiligheid blijven dalen”

Daling

De criminaliteitscijfers blijven dalen in de politiezone Neteland. Deze dalende trend is duidelijk merkbaar in de officiële criminaliteitsstatistieken aangereikt door de Federale Politie . Deze geven alle misdrijven weer die geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone. Sinds 2012 daalde de criminaliteit van 4.468 naar 3.140 feiten (-30%).

De dalende trend tekent zich in alle gemeenten van onze zone af. Koploper is Vorselaar met -47%, de overige gemeenten noteren dalingen tussen 26 tot 29%. De daling is opvallend bij de misdrijven tegen goederen (van 2505 naar 1734 misdrijven of -31%) en de misdrijven tegen personen (van 1409 naar 1039 misdrijven of -26%). Diefstal en afpersing daalde met 15% (van 1729 naar 1478 feiten).

Er werden sinds de inwerkingtreding van het instroombeleid in 2013 minder pv’s voor intrafamiliaal geweld (IFG) en overlast (bv. vandalisme…) opgesteld. Een aantal feiten worden nu met een GAS-pv afgehandeld en komen dus niet in de ANG terecht.

Eigendomsdelicten

Wij merken een lichte stijging van het aantal diefstallen in woningen (+5%). Het aantal inbraken in bedrijven en fietsdiefstallen blijven afnemen. Opmerkelijk is de stijging van het aantal autodiefstallen (+48% of 12 diefstallen meer).

De diefstallen uit voertuigen en de gauwdiefstallen blijven verder teruglopen. Drugs: Het aantal drugsfeiten steeg het afgelopen jaar resp. met 21% (bezit) en 3% (verkoop). De vaststellingen van drugsteelt of –fabricatie daalden van 9 naar 6.

Verkeersveiligheid

Opnieuw noteerden wij minder letselongevallen en slachtoffers in de politiezone. Vorig jaar daalde het aantal slachtoffers met 16% (van 355 naar 299) maar spijtig genoeg vielen er meer doden (van 2 naar 8) op onze wegen van het Neteland. Het aantal weekendongevallen daalde met 5% maar er vielen iets meer slachtoffers (+2%).

Het politiekorps stelde meer verkeersinbreuken (10.719 of +6%) vast met o.a. 1.603 snelheidsovertredingen via de ANPR trajectcontroles op de N13.

Interventie

Onze interventieploegen voerde 7.687 dringende interventies uit (-3%). In 75% van de oproepen waren onze medewerkers binnen de 20 minuten ter plaatse. Tot slot blijven onze buurtinformatienetwerken groeien. Eind 2015 noteerden ze liefst 3.180 BIN-leden. Samen met hen zorgen wij voor een veiliger Neteland.