De criminaliteitscijfers in politiezone Neteland blijven dalen. Deze trend is duidelijk merkbaar in de officiële criminaliteitsstatistieken aangereikt door de Federale Politie. Deze statistieken geven alle misdrijven weer die geregistreerd worden op het grondgebied van de politiezone.

'Sinds 2012 daalde de criminaliteit van 4.468 naar 2.907 feiten (-35%),' zei vanmiddag korpschef Luc Smeyers. 'Deze daling tekent zich in alle gemeenten van onze zone af. Koploper is Vorselaar waar de criminaliteit sinds 2012 gehalveerd is.

In de overige gemeenten ook een dalende trend : Grobbendonk (-21%), Herentals (-35%), Herenthout -43%) en Olen (-30%).

ln vergelijking tot 2015 daalt de criminaliteit in alle gemeenten behalve in Grobbendonk (+7%).

Herenthout kent het afgelopen jaar de sterkste daling in criminaliteit (-26%), gevolgd door Herentals (-13%).

ln Olen en Vorselaar tekenen we een daling met 8% op.  De misdrijven tegen goederen zetten de opmerkelijke daling van vorig jaar ook dat jaar verder (van 2.505 misdrijven in 2012 naar 1.642 in 2016 of -34%.

Diefstallen en afpersing die in deze groep van misdrijven het meest voorkomen, daalden met 5% t.o.v. 2015 en met 17% t.o.v. 2012.

Omwille van het instroombeleid dat ondertussen al enkele jaren in werking is, stelden we ook in 2016 minder pv's op voor intrafamiliaal geweld en overlast bv. geluidshinder. Heel wat feiten worden met een GAS-pv afgehandeld en komen dus niet in de ANG terecht.

Terugblik op 2016
Eigendomsdelicten: opmerkelijk is de daling van het aantal diefstallen in woningen (-17%) of 46 diefstallen minder, wel een lichte stijging van het aantal inbraken in bedrijven (+11%).

De fietsdiefstallen blijven stabiel met 307 diefstallen in 2016. ln tegenstelling tot 2015 daalt het aantal autodiefstallen in 2016 (-30%) of 11 diefstallen minder). De diefstallen uit voertuigen en de gauwdiefstallen stijgen met respectievelijk 22% en 3%.

Drugs

Het aantaI vastgestelde drugsfeiten daalde licht voor bezit (-2%), maar steeg voor verkoop (+7%).  De vaststellingen van drugsteelt of fabricatie stegen van 6 naar 11.

Verkeersonveiligheid : verkeersinbreuken +37% (langs o.a. ANPR-camera's)

Korpschef Luc Smeyers : 'Voor het eerst in 5 jaar noteerden we meer letselongevallen in de politiezone. Gelukkig vielen er wel minder slachtoffers, vorig jaar daalde het aantal slachtoffers met 2% (van 307 naar 302). Spijtig genoeg vielen er 2 doden, maar in 2015 vielen nog 8 doden op de wegen van het Neteland.

Het aantal weekendongevallen bleef zo goed als stabiel, er gebeurde één weekendongeval meer. Maar bij deze ongevallen víel wel één slachtoffer minder dan in 2015.

We stelden méér verkeersinbreuken 11.326 of (+37%) vast waarvan o.a. 2.703 snelheidsovertredingen via de ANPR trajectcontroles op de N13 Lierseweg.

lnterventies

Onze interventieploegen voerden 8.051 dringende interventies uit (+5%),' besluit een tevreden korpschef Luc Smeyers.

Uitbreiding ANPR-netwerk camera's

De uitbreiding van het ANPR-netwerk in Olen wordt uitgesteld tot 2019 omwille van vergunningen.  Vorselaar heeft een nieuwe ANPR aan Berkelheide die aangesloten is op het netwerk van politie regio Turnhout.  Verder staat de uitbreiding op het hele grondgebied Neteland op de verlanglijst van korpschef Luc Smeyers.