Sinds Palmzondag is er vooraan in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum een indrukwekkend schilderij te bewonderen.  Het werk is van de hand van kunstenaar Marc Spiessens.

Het kreeg de titel 'Crucifixus Iesus' en drukt het rauwe lijden uit van de gekruisigde Jezus van Nazaret. Zwart en rood vormen de hoofdtonen van het werk. Zwart als de diepste duisternis.

Rood als bloed. Het imposante doek (2.00 meter hoog en 1.70 meter breed) laat de toeschouwer niet onberoerd.

Essentie

Diaken Cis Marinus: "De schilder vat in dit werk de essentie van de kruisiging van Jezus en gaat voorbij aan vragen waarover in de loop der eeuwen geschreven en gespeculeerd werd."

- Hoe zag Jezus eruit? Was hij eigenlijk wel de blonde man met blauwe ogen zoals hij hier bij ons in het Westen vaak werd en wordt afgebeeld? Of was hij een heel ander type? De kunstenaar laat dit in het midden.

De contouren van het gelaat laten elke optie open. De mond vertrekt in een kreet van helse pijn.
- Welke vorm had het kruis? Was het een kruis met vier armen of had het marteltuig een T-vorm? Marc laat weer alle opties open. Het kruishout wordt slechts gesuggereerd.

- Hoe werd een terdoodveroordeelde aan het kruis gehangen? Met de nagels doorheen de handen of doorheen de polsen? De schilder gaat aan deze vraag voorbij door de handen niet af te beelden. Idem voor de manier waarop de voeten werden vastgemaakt aan het kruishout.

Bloed

'Jezus bloedt. Maar niet alleen Hij. Van boven naar beneden loopt er bloed van het doek af.

Cis Marinus: "Is dit het bloed van de Vader, die toekijkt hoe zijn Zoon lijdt omwille van zijn grenzenloze liefde? Of is dit het bloed van het lijden van zoveel mensen in onze wereld, gisteren en vandaag? Het bloed van slachtoffers van geweld, in zoveel verschillende vormen?

Het bloed van mensen die opkomen voor vrijheid en die genadeloos neergeknuppeld worden door 'ordetroepen'? Het bloed van de bevolking van Oekraïne?

Het bloed van de slachtoffers van vreselijke conflicten in Afghanistan, Jemen, Oost-Congo, Syrië en zoveel andere plaatsen in de wereld?"

Pasen

'Is dit een mooi schilderij? Neen. Is dit een schilderij dat je raakt? Ja. Het toont de gruwel van 'Goede Vrijdag'. Maar drie dagen later is het Pasen, waar duidelijk wordt dat het lijden niet het laatste woord heeft voor God. Geen Goede Vrijdag zonder Pasen.

Maar ook geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Vanaf Pasen zal er daarom omheen het werk een witte doek gedrapeerd worden. Naast de deur van de Sint-Martinuskerk staat het inmiddels bekende 'kruisjeshek'.

Het parochieteam nodigt iedereen uit om daaraan een zelfgemaakt kruisje te komen ophangen. Maximum 25 centimeter hoog en liefst bestand tegen regen en wind. Met dit ritueel drukken we de boodschap van Pasen uit: 'Alles komt goed'.

Het kruisje staat ook symbool voor ons medeleven met het lijden van mensen in Oekraïne en elders.

Opzet

Enkele maanden geleden contacteerde Marc Spiessens de Sint-Martinusparochie. Hij had het plan opgevat om een tiendelige reeks schilderijen te maken over een bijzonder thema: het ontstaan en de verspreiding van het christendom, vanuit een meerledig standpunt.

Niet enkel vanuit de christelijke visie, maar bijvoorbeeld ook vanuit wetenschappelijk inzicht. Het gaat met andere woorden om een zo breed mogelijke interpretatie, en bijgevolg voor een zo breed mogelijk publiek. Dit impliceert dat de werken mogelijk twijfels zouden kunnen opwekken en verschillende interpretaties kunnen uitlokken.

Of er nog meer werken van Marc Spiessens zullen volgen in de reeks die hij gepland heeft, is momenteel nog onzeker. De parochie diende een projectaanvraag in voor subsidies bij de organisatie Space for Grace, maar het antwoord was negatief.

Er wordt op dit ogenblik gezocht naar andere financiële bronnen om dit project mogelijk te maken.

Praktisch
'Crucifixus Iesus' is te zien in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum. De kerk is tijdens de Goede Week elke dag open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tot Pasen loopt immers de inzamelingsactie ten voordele van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en van mensen in onze buurt die het financiëel moeilijk hebben omwille van de stijgende levensduurte.

Je kan in de kerk terecht met:
- levensmiddelen: koffie, thee, pasta, rijst, confituur, choco, mayo, ketchup, mosterd, groenten/fruit in blik of glas, tomatenpuree;
- verzorgingsproducten: zeep, douchegel, shampoo, tandpasta, maandverband, tampons, pampers, waspoeder;
- medisch materiaal.
Andere producten worden niet aanvaard. Dus geen kledij, dekens, speelgoed,... Financiële steun is welkom op het bankrekeningnummer BE27 0015 0982 2073 van parochie Sint-Martinus-Olen.

Deze inzameling werd georganiseerd in overleg met de Kapucijnengemeenschap van Antwerpen. Tijdens de week na Pasen zullen alle goederen vanuit de kerk overgebracht worden naar Wereldmissiehulp in Boechout.

Van daaruit zal een transport vertrekken, persoonlijk begeleid door Luc Vansina, de gardiaan van de fraterniteit in Antwerpen.'