Onder onze N-lezers hebben we erg veel wijnliefhebers. Daarom besteden we graag aandacht aan oenologie.

Vandaag wordt er een bladzijde omgedraaid voor de familie van de Crus Bourgeois du Médoc en voor hun jaarlijkse evaluatie.

Het nieuwe klassement rangschikt de laureaten voortaan voor 5 jaar in drie categorieën: Cru Bourgeois, Cru Bourgeois Supérieur en Cru Bourgeois Exceptionnel.

Een duidelijke, onpartijdige en objectieve klassering, die de consument toelaat om blindelings een Crus Bourgeois te selecteren.

Een hiërarchisch en vijfjaarlijks klassement

Dit nieuwe klassement geldt voor de wijnlabels van de volgende oogstjaren: 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Deze klassering knoopt opnieuw aan met een hiërarchie op basis van kwalitatieve prestaties en dit op drie niveaus: Cru Bourgeois, Cru Bourgeois Supérieur en Cru Bourgeois Exceptionnel.

Deze klassering zal vanaf nu om de 5 jaar geëvalueerd worden :
249 geklasseerde Châteaux
179 Crus Bourgeois
56 Crus Bourgeois Supérieurs
14 Crus Bourgeois Exceptionnels.

Het nieuwe klassement: een formule die de domeinen naar waarde schat en een waarborg biedt voor de consument.

Het heeft 10 jaar werk en overleg gekost om het fiat van de overheden te verkrijgen om dit nieuwe klassement te creëren.

Dit klassement is een erkenning van het niveau van de door de wijnbouwers geleverde kwaliteit en hun lange termijnvisie wat betreft wijnbouw, projectontwikkeling en investeringen. Voor de consumenten staat dit klassement voor een belofte inzake kwaliteit die hen zal toelaten blindelings een Cru Bourgeois te kiezen.

Een onpartijdig en objectief klassement

Een gedetailleerd lastenkohier en een rigoureus verificatieplan, opgevolgd door een onafhankelijk controle-organisme, onderbouwen de integriteit en de ernst van het klassement. De onpartijdigheid wordt op die manier bij elke fase van het proces terdege gewaarborgd.

De wijnkwaliteit en andere aanvullende criteria

De blinde sensoriële analyse van 5 oogstjaren is de eerste drempel die de kandidaten moeten overschrijden om aanspraak te maken op een klassering. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de vereisten.

De bijkomende vermeldingen van 'Cru Bourgeois Supérieur' of 'Cru Bourgeois Exceptionnel' zijn verder nog onderhevig aan twee bijkomende criteria: het afgelegde technische parcours en de commerciële en promotionele aanpak van het wijndomein.

De valorisatie van een doordachte wijnbouwpraktijk

Het klassement houdt ook rekening met milieucriteria: de wijndomeinen worden gevraagd zich te engageren voor het ecologische programma van 'Haute Valeur Environnementale niveau 2' (HVE-2). Afhankelijk van het beoogde klassement is hier een conversie of een certificering vereist.

Benieuwd naar de nieuwe officiële lijst? Surf snel naar dmvino.be