't Pact, het samenwerkingsverband tussen de cultuurcentra van Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals en Mol en provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout, gaat nog eens 5 jaar verder. "We verrichten hier pionierswerk voor de Kempense cultuurliefhebber."

't Pact werd op 31 mei 2013 opgericht met steun van de Warande, dat nog tot het einde van dit jaar een secretariaatsmedewerker en een werkingsbudget van 60.000 euro voorziet voor het samenwerkingsverband.

In 2019 starten de nieuwe gemeentelijke en provinciale legislaturen. Toch kiezen de 4 gemeentebesturen en de ­Warande er nu al voor om jaarlijks 3.000 euro voor 't Pact in te schrijven in hun begrotingen, ook in de meerjarenplanningen.

"Waarom? Omdat het een heel bijzonder, intrinsiek goed concept is – een samenwerking is nog te zacht uitgedrukt", meent Luc Vleugels (CD&V), als burgemeester ook verantwoordelijk voor cultuur in Heist-op-den-Berg. "Het is meer dan alleen het optellen van de programmatie.

Door aanvullend en gespecialiseerd te werken, kunnen de deelnemers elk kwaliteitsvoller werken. Zie het als een cultuurinjectie voor de hele plattelandsregio. We verwachten dus niet dat deze beslissing wordt teruggedraaid na de verkiezingen, ook niet als er andere politieke keuzes gemaakt worden."

Locatieprojecten

De afgelopen jaren konden dankzij 't Pact onder meer twee locatieprojecten, een tentoonstelling en reizende programma's zoals Overlezen en de Persclub gerealiseerd worden.

In onderling overleg werden afspraken gemaakt rond programmering en prijszetting. "Zelfs voor de Warande is het moeilijk om alleen een locatieproject van 50.000 of 60.000 euro te organiseren", zegt Bart De Motte, directeur van cultuurcentrum 't Getouw in Mol. "Dankzij 't Pact profiteren de Kempen van een aanbod dat vergelijkbaar is met dat in de grotere steden."

Beleidsmakers van verschillende politieke kleuren en cultuurspelers uit verschillende windhoeken vinden elkaar dus in de visie en ambities van 't Pact. "We bereiken schaalvergroting zonder dat de eigenheid van de actoren en hun voeling met het lokale verloren gaat", vat Luc Vleugels samen.

Pionierswerk

De commissie Cultuur van het Vlaams Parlement bleek unaniem enthousiast over 't Pact en minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) sluit zich daarbij aan. "Ik juich samenwerkingen toe. Met het nieuwe bovenlokaal cultuurdecreet zullen we die vanaf 2020 ook effectief ondersteunen."

"We zijn hier echt pionierswerk aan het verrichten als een mogelijk model voor de toekomst", aldus Peter ­Bellens, provinciaal gedeputeerde en voorzitter van de Warande. "Het is mijn droom om één Kempens aanbod aan alle cultuurliefhebbers te presenteren, rekening houdend met de autonomie van de besturen."

• Provinciaal cultuurhuis de Warande engageert zich vanuit haar regionale opdracht verder voor de ondersteuning van het secretariaat.

• De basiswerking van 't Pact blijft operationeel vanuit de huidige 5 besturen en hun culturele instellingen functioneren met de Kempen als werkingsgebied. Maar in de praktijk zal occasioneel ook samengewerkt worden met andere besturen binnen het geschetste werkingsgebied.

Op de foto van links naar rechts :  bovenaan : Luc Vleugels (burgemeester Heist-op-den-Berg), Paul Van Hoof (schepen voor Cultuur Mol), Marleen Verboven (schepen voor Cultuur Geel), Peter Bellens (gedeputeerde provincie Antwerpen & voorzitter cultuurhuis de Warande), Bart De Motte (cultuurcentrum 't Getouw), Ingrid Ryken (schepen voor Cultuur Herentals).

Onderaan : Staf Pelckmans (cultuurhuis de Warande), Jan Bourgeois (cultuurcentrum Zwaneberg), Nathalie Frenay (cultuurcentrum 't Schaliken), Kris Cuypers (cultuurcentrum De Werft). (jg-pb)