Op een dag krijgt Sophie Vangheel, stichter-voorzitter van Belgisch goed doel Cunina, telefoon van een notaris met de vraag "of we de erfenis van Maria willen aanvaarden".

'Nogal vreemd, want waarom zou ze dat weigeren?', zegt Sophie Vangheel verontwaardigd.  'Het ging namelijk over een groot bedrag waarmee Cunina, een organisatie dat kansarme kinderen een betere toekomst schenkt door in te zetten op onderwijs, meerdere scholen had kunnen bouwen.

Het gros van onze fondsen komt binnen via onze peterschapswerking en van bedrijfspartners die educatieve projecten, zoals het bouwen van scholen, steunen.

Net als veel andere goede doelen ontvangt Cunina nu en dan ook een erfenis van een gulle weldoener. Tot vorig jaar konden mensen die aan verre familieleden of vrienden hun nalatenschap wouden schenken, dit op een fiscaal voordelige manier doen via een duolegaat. Zij waren overigens – en zijn nog steeds - onderworpen aan de hoge tarieven in de erfbelasting (55 procent vanaf 75.000 euro).

Werken met een duolegaat kon in deze situaties fiscaal interessant zijn. Je kon namelijk je vermogen nalaten aan een goed doel. Dit op voorwaarde dat het goede doel alle erfeniskosten op zich nam en een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeerde aan het verre familielid of de vriend.

In de praktijk hielden deze laatsten 'netto' meer van de erfenis over dan wanneer ze rechtstreeks zouden erven. Ook het goede doel hield er aan over.

'Maar, op 1 juli 2021 werd het duolegaat plots afgeschaft', vervolgt Sophie. 'Dat werd uitermate slecht gecommuniceerd, want er zijn nog steeds veel mensen die hun testament niet hebben aangepast.

Dat gebeurde ook met Maria. Zij zou in december 2021 honderd jaar geworden zijn. Ze overlijdt in de veronderstelling dat ze haar nalatenschap goed geregeld heeft. Het 'nieuws' dat het duolegaat is afgeschaft, gaat volledig aan haar voorbij.

Niemand informeert haar, want volgens de wetgeving mogen notarissen deze informatie niet aan hun klanten meedelen.

Cunina heeft daarom Maria's erfenis moeten weigeren omdat de erfeniskosten, plus het nettobedrag dat Cunina moest uitkeren aan haar overige erfgenamen, hoger bleken te zijn dan het bedrag dat we effectief zouden ontvangen.'

Wat is er nu met Maria's centjes gebeurd?

Die gaan naar de familieleden en/of vrienden die ze in haar testament heeft aangeduid. Deze personen zullen er nu een torenhoge belasting op moeten betalen.

Als ook zij de erfenis weigeren, gaat alles naar de fiscus. 'Het effectieve bedrag dat Cunina hierdoor misgelopen is, gaan we jullie besparen', laat Sophie nog weten.

'Ik kan niet genoeg benadrukken dat als je een duolegaat hebt opgesteld, je dit zo snel mogelijk moet wijzigen bij de notaris! Sinds 1 juli 2021 geldt er namelijk een nultarief voor schenkingen aan goede doelen. Cunina en andere goede doelen betalen m.a.w. geen erfbelasting meer op giften uit nalatenschappen.'   (Om de anonimiteit van de persoon in kwestie te waarborgen, hebben we de naam Maria gebruikt.)

Magnifieke beelden van de Cunina Music & Arts School in Nepal.

CUNINA onze visie

'Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede.

Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling. Naast de peterschappen realiseert Cunina ook educatieve bouwprojecten zoals scholen, bibliotheken, hostels,...

Onze missie

Cunina is een Vlaamse onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie. We ijveren in onze zeven partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika en Peru) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.

Onze sterktes

- Meer dan 16.500 petekinderen op de schoolbanken via een-op-een peterschappen
- Ruim 220 educatieve projecten
- Een werking in 7 partnerlanden verspreid over bijna alle continenten van de wereld: Nepal, Peru, Haïti, Oeganda, Zuid-Afrika, de Filipijnen en Brazilië
- Erkende ngo
- Beheerskosten blijven onder 10 procent
- Geen betaalde reclame
- Bewust geen federale overheidssubsidies
- Gemachtigd fiscale attesten uit te reiken
- Ondersteund door vijf ambassadeurs: Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens, Wouter Torfs en Natalia

Peterschap

Voor 35 euro per maand betaal je gedurende twaalf jaar de schoolkosten van een kansarm kind. Hiervan kan je 45% recupereren waardoor een peterschap slechts 19,25 euro per maand kost. Tweemaal per jaar kan je brieven sturen naar je petekind en omgekeerd, waardoor je een unieke band met hem of haar opbouwt. Daarnaast organiseert Cunina ook inleefreizen naar haar partnerlanden waarbij je als peetouder de kans krijgt om je petekind te ontmoeten en je onder te dompelen in zijn of haar leefsituatie.  Foto : Cunina.

Contact : Sophie Vangheel - Stichter-voorzitter en Algemeen directeur Cunina - sophie@cunina.org