[pic=5_1297703088.jpg][pic=5_1297703068.jpg][pic=5_1297703046.jpg][pic=5_1297703018.jpg]Cunina koopt nieuw studentenhuis in Port-au-Prince en dat is een lichtpunt in de moeizame heropbouw in Haïti. Ruim een jaar na de aardbeving in Haïti is er voor de 19 studenten van het studentenhuis Mamosa in Port-au-Prince reden om te vieren. In april verhuizen ze samen met Pater Jan Hoet, de bezieler van Mamosa, naar hun nieuwe woning in de wijk Delmas.Het studentenhuis werd in 1995 opgericht door Jan Hoet en wordt sinds het prille begin financieel ondersteund door de ngo Cunina, een Vlaamse organisatie die zich richt op het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van het onderwijs in 5 ontwikkelingslanden door middel van peterschappen en projecten.Op 12 januari 2010 werd het studentenhuis door de aardbeving volledig met de grond gelijk gemaakt. Cunina bleef niet bij de pakken zitten en riep op tot steun. Deze oproep bleef niet onbeantwoord; Vlaanderen ondernam massaal actie voor de heropbouw van het studentenhuis.Vandaag kan Cunina de ingezamelde fondsen inzetten op twee terreinen. In Port-au-Prince kocht Cunina een nieuw studentenhuis aan in de wijk Delmas.Op 6 mei wordt het nieuwe studentenhuis Mamosa-Cunina ingehuldigd met een groot feest in aanwezigheid van Sophie Vangheel, stichter-voorzitter Cunina, Elke Vandamme, verantwoordelijke Noordwerking Cunina en Cunina-ambassadrice Nathalie Meskens en alle Cuninapetekinderen.Het nieuwe studentenhuis is een lichtpunt in het leven van de 19 studenten die er verblijven, maar ook voor de vele kinderen die er een toevlucht vinden en de 400 jongeren van de sportbond Banzaï.Het biedt ook hoop op heropbouw in een stad die vandaag nog steeds in puin ligt.Daarnaast worden er met de ingezamelde fondsen projecten opgestart in het binnenland van Haïti om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo krijgen Haïtianen die noodgedwongen naar het binnenland moesten terugkeren de kans om hun kinderen naar kwaliteitsvolle scholen te sturen.[b]Oproep:[/b]Peetouders gezochtDe succesformule van Cunina schuilt in de persoonlijke peterschappen. Voor 30 euro per maand kan je een kind in het Zuiden naar school sturen. Alle onderwijskosten worden voor het kind betaald. Daarnaast worden er met eventuele overschotten van het peterschapsgeld projecten opgestart die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren in het land van je petekind.Bijkomende informatie:Mamosa is een studentenhuis voor kinderen van het binnenland die in de hoofdstad de kans krijgen om verder te studeren. De naam Mamosa verwijst naar de dorpen waar de eerste kinderen vandaan kwamen: Marmont, Mombin Crochu en Saltadère. Het is ook een onthaalhuis waar kinderen uit de omgeving terecht kunnen en een uitvalsbasis voor de sportbond Banzaï die momenteel 400 leden kent.Het nieuwe studentenhuis is zeer stevig gebouwd; het bleef tijdens de aardbeving ongeschonden. Het huis heeft 5 grote kamers en evenveel badkamers, een keuken, salon en een grote binnenkoer. Achter het huis staat een nog huisje met 3 kleinere kamers. Op het domein komt een bureau voor Cunina en Jan Hoet.De acte van de aankoop werd goedgekeurd door de notaris van Cunina en het nieuwe studentenhuis wordt eigendom van de stichting Mamosa-Cunina. Beide notarissen bespreken momenteel nog de aankoop.Cunina is een ontwikkelingsorganisatie die in 1990 opgericht werd door Sophie Vangheel vanuit de filosofie dat ieder kind recht heeft op onderwijs, ongeacht waar zijn wieg gestaan heeft. Haïti was het eerste partnerland van Cunina.Cunina richt zich volledig op het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van het onderwijs in 5 ontwikkelingslanden.Momenteel steunt Cunina 126 kinderen in de hoofdstad Port-au-Prince door middel van het Cuninapeterschap, waarvan 19 studenten in het studentenhuis Mamosa. In het binnenland worden er 80 kinderen ondersteund in de dorpen Mombin Crochu en La Victoire.Info: Elke Vandamme, Cunina vzw, Retieseweg 77, 2440 GeelT 0032/14/58 01 01, elke@cunina.org www.cunina.org[i]Foto's: Cunina met blik op vernielde en nieuwe studentenhuis Mamosa.[/i]