Tijdens de zomervakantie kregen anderstalige volwassenen in de regio de kans om Nederlandse lessen te volgen bij CVO EduKempen in Mol, Geel en Westerlo.

126 cursisten schreven zich in waarvan 116 cursisten de module succesvol afrondden. Op maandag 29 augustus zullen zij het (deel)certificaat ontvangen van hun leerkracht.

De zomerklassen waren nooit eerder zo talrijk en dat heeft te maken met de grote instroom van Oekraïners. Van de 9 klasgroepen waren er 4 welkomstmodules voor Oekraïners en in het totaal 70 personen met de Oekraïense nationaliteit die les volgden. De andere groepen varieerden van niveau 1.1 tot 2.1 (het eerste tot het derde niveau).

Op vraag van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft CVO EduKempen in de Zuiderkempen 4 welkomstmodules voor Oekraïners van 40 lestijden ingericht. Deze welkomstmodule werd door de overheid in het leven geroepen om snel te kunnen inspelen op de grote instroom.

Om in het reguliere aanbod te kunnen starten moeten kandidaat-cursisten namelijk een uitgebreide intakeprocedure bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering doorlopen.

In deze welkomstmodule kunnen de nieuwkomers dan toch al een woordje Nederlands leren en zich al wat inleven in de Vlaamse cultuur. Na de welkomstmodule starten de Oekraïners in het eerste niveau van het reguliere aanbod.

In Mol waren er 2 welkomstmodules van samen 35 cursisten, in Geel een groep van 14 cursisten en in Westerlo-Voortkapel een groep van 18 cursisten. Omdat er in Dessel een grote groep Oekraïners verblijft, maar er geen mogelijkheid was om een aparte module in te richten, zijn deze cursisten naar de vestiging in Mol gekomen.

Personen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne met een wettig verblijf in België kunnen Nederlandse les volgen. Een nieuwe vrijstellingsregel zorgt ervoor dat vluchtelingen met het statuut tijdelijk bescherming geen inschrijvingsgeld moeten betalen.

De nieuwe vrijstellingscategorie voor het volwassenenonderwijs is ingevoerd naar aanleiding van de crisis in Oekraïne, maar is niet beperkt tot Oekraïners.

Ook andere personen die in de toekomst onder dat statuut van tijdelijke bescherming vallen zullen recht hebben op de vrijstelling.
In april volgden al 21 Oekraïners het eerste niveau Nederlands in Mol en 7 in Geel.

Meer info over de nieuwe richtlijnen voor het volwassenenonderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis/oekrainecrisis-volwassenenonderwijs