Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CVO HIK eerste centrum in Vlaanderen dat opleiding Maatwerkcoach aanbiedt

CVO HIK

Vanaf deze week kan je op de Campus Mol van CVO HIK een nieuwe opleiding tot Begeleider in de sociale economie/Maatwerkcoach volgen. CVO HIK is het eerste centrum voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen dat de opleiding dit schooljaar inricht.

De opleiding is erkend door de overheid en komt ook op de lijst met getuigschriften of attesten van opleidingen in het MB.

Maatwerkbedrijven vinden moeilijk gekwalificeerde coaches en het beroep wordt door de VDAB bijgevolg erkend als knelpuntberoep. Als maatwerkcoach moet je in staat zijn om sociale en economische aspecten te combineren. Je moet verschillende vaardigheden kunnen combineren, zoals leiderschap, sociale skills, klantgerichtheid en eventueel technische interesses.

Werkloze cursisten kunnen bij HIK de opleiding volgen met een VDAB-contract. HIK geeft de opleiding dit semester in avondopleiding zodat ook werkende cursisten er terecht kunnen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden opleidingscheques of Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

“We proberen binnen deze opleiding “connectief” te leren. We gaan zeer sterk uit van de praktijk en we hanteren een actieve aanpak tijdens de lessen. Bovendien betrekken we als school de sociaaleconomische bedrijven in de regio in onze opleiding door onze cursisten bij hen stage te laten lopen en door hen te beschouwen als onze partner en naar hen te luisteren. Wat zijn hun noden, wat vinden zij belangrijk in een coach?”, aldus An Kwanten, opleidingscoördinator.

Je kan je attest behalen in één semester. Meer info is terug te vinden op de website www.hik.be .

CVO HIK

Deel dit artikel