In 1994 heeft de UNESCO 5 oktober uitgeroepen tot de Dag van de leraar. En waar kan je dat beter vieren dan in Vorselaar, het grootste onderwijsdorp van Vlaanderen? In geen enkel ander Vlaams dorp vind je meer onderwijsinstellingen dan in Vorselaar: van het kleuteronderwijs tot de hogeschool, het kan er allemaal onder de kerktoren.

Met meer dan 3.500 leerlingen en studenten ademt Vorselaar onderwijs. De gemeente en de Thomas More-hogeschool nodigen op de Dag van de leraar alle leerkrachten in Vorselaar uit voor een ontbijt op de markt, met croissants en een (hart)verwarmend tasje koffie | 7.30-9.00 uur.

World Teachers' Day

Iedereen vindt het logisch dat elk kind recht heeft op onderwijs. Maar wat is het onderwijs zonder goed opgeleide leerkrachten? Bekwame leraars zijn een garantie voor goed onderwijs en een betere toekomst voor de leerlingen. Om dat kracht bij te zetten en om alle leerkrachten in heel de wereld in de kijker te zetten, heeft de Unesco al in 1994 5 oktober uitgeroepen tot World Teachers' Day.

Vorselaar ademt onderwijs

Vorselaar mag dan wel de gemeente met vrijwel het minste inwoners van de provincie Antwerpen zijn, het dorp heeft toch een enorm netwerk aan scholen: drie kleuterscholen, twee basisscholen lager onderwijs, het Kardinaal Van Roey Instituut voor secundair onderwijs met meer dan 1.700 leerlingen en zelfs een hogeschool met 800 studenten, meer bepaald de Lerarenopleiding Kleuter-, Lager en Secundair onderwijs van Thomas More. De gemeente telt een honderdtal studentenkoten en heeft een studentenclub, Reprobatum.

Met meer dan 3.500 leerlingen, studenten en leerkrachten is Vorselaar per capita letterlijk het grootste onderwijsdorp van Vlaanderen. De gemeente hecht veel belang aan samenwerking met de scholen en brengt hen bij mekaar in het Onderwijsplatform. De scholen en het gemeentebestuur zetten samen heel wat (onderwijs)projecten op stapel.

Saved by the bell!!

Na het ontbijt is de Dag van de Leraar voor de hogeschool nog niet achter de rug. De Lerarenopleiding van Thomas More neemt deel aan de actie "Saved by the bell". Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren in de wereld horen dat zelden of nooit.

Ze hebben geen school, ze krijgen geen onderwijs. Aan de docenten van de Lerarenopleiding is gevraagd om vrijdag bij het begin van elke les de (school)bel eens goed te laten rinkelen zodat iedereen kan horen dat elk kind en elke jongere op onze aardbol recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs. Die boodschap brengen ze ook over aan hun studenten.

In de agora van de hogeschool vinden de studenten speciale kaartjes. Elke student wordt uitgenodigd om op zo'n kaartje een boodschap te schrijven voor een leerkracht uit het kleuter-, lager of het secundair onderwijs die hem of haar ooit echt inspireerde. De kaartjes worden ook effectief naar die mensen verstuurd. Tussen elf en twaalf nemen de studenten en docenten ook nog deel aan het uurtje genietend lezen op de onderwijscampus van Vorselaar.

En tot slot krijgen ze nog een gadget, een fluostift altijd bruikbaar voor een student. Het is er bovendien één die de studenten uitdaagt om ook eens buiten de lijntjes te kleuren en zo te ontdekken dat ze misschien wel meer in hun mars hebben, dan ze zelf vermoeden.

Praktisch

Dag van de Leraar

Koffie & croissants op de markt van Vorselaar van 7.30 tot 9.00 uur

"Saved by the bell" | Lerarenopleiding Thomas More

Een kaartje voor een inspirerende leerkracht | Agora van de hogeschool

Een uurtje genietend lezen | 11 tot 12 uur | Onderwijscampus Vorselaar