Dinsdag 15 mei viert Geel traditioneel de naamdag van Sint-Dimpna, wier legende aan de oorsprong ligt van de Geelse Gezinsverpleging. Na de eucharistieviering in de Sint-Dimpnakerk bieden de stad Geel en het OPZ Geel een receptie aan voor de pleeggezinnen en zorggezinnen.

Deze gezinnen bieden dag in, dag uit een warme thuis aan jongeren, volwassenen en ouderen die door hun psychische kwetsbaarheid tijdelijk of langdurig niet in hun natuurlijk gezin kunnen wonen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om hulde te brengen aan pleegouders die een jubileum te vieren hebben. Dit jaar worden vier pleeggezinnen gehuldigd die vijftig of zestig jaar actief zijn als pleeggezin en elf pleeggezinnen die 10, 20 of 40 jaar actief zijn. Ten slotte worden ook acht pleeggezinnen gevierd die na een langdurig engagement recent stopten.

Nieuw voorzitter voor de Gezinsverplegingsraad

Vorig najaar ging de Gezinsverplegingsraad van start in een nieuwe formule. De Gezinsverplegingsraad is een geregeld overleg tussen vertegenwoordigers van de pleeggezinnen, de patiënten, het stadsbestuur van Geel en het OPZ Geel.

De Gezinsverplegingsraad gelooft in de grote waarde van Gezinsverpleging voor een specifieke doelgroep van patiënten. Daarom werkt hij actief mee aan de duurzame verankering van deze woonzorgvorm in Geel en de buurgemeenten. De raad draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de Gezinsverpleging en aan het werven van pleeggezinnen. En de raad zet zich in om de samenwerking tussen pleegouders, patiënten, inwoners, besturen en OPZ Geel te versterken.

De Gezinsverplegingsraad wordt sinds kort voorgezeten door Greet Vandeperre. (pp)