[pic=99_1240910141.JPG][pic=99_1240910095.JPG]Vorige week konden architecten, studiebureaus en bouwpromotors terecht in de DAIKIN filialen te Herentals, Gent en Waver om er één van de infosessies bij te wonen ter gelegenheid van de Comfort Days. [b]Uw regionale erkend DAIKIN-installateur: Jim MAES Ind., Dikberd 14, Herentals, bel gratis 0800-14 333[/b] Met de Comfort Days wilde DAIKIN inspelen op een aantal opvallende trends waardoor de bouwsector de laatste jaren wordt gekenmerkt: er bestaat een stijgende interesse voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen, energiezuinige technieken en hernieuwbare bronnen. Dit valt deels te verklaren door de vooruitstrevende milieudoelstellingen en daarmee samenhangende normen die Europa voor zichzelf oplegt.[b]20-20-20 regeling in de EU[/b]De Europese Commissie legde in 2006 de zogenaamde “20-20-20-regeling” vast. Hiermee wordt vooropgesteld om de energieconsumptie in de Europese Unie tegen 2020 met 20% te doen dalen. Daarnaast dient de CO2-uitstoot met 20% te worden beperkt en moet 20% van de energie tegen 2020 uit de natuur te komen. In België moet men bij nieuwbouw en verbouwingen voldoen aan de EPB-regelgeving: strikte eisen van isolatie, ventilatie en verwarming. EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat; de normen verschillen licht van gewest tot gewest. Bij de verkoop of verhuur van bestaande woningen moet men aan de EPC-regelgeving voldoen. EPC staat voor energieprestatiecertificaat en informeert de eigenaar en de gebruiker over de energiezuinigheid van de woning. Tijdens de Comfort Days toonde DAIKIN aan hoe warmtepompen een perfect antwoord bieden op de nieuwe tendens. De DAIKIN warmtepompen voldoen immers volledig aan de belangrijkste voorwaarden: ze worden gekenmerkt door beperkt energieverbruik en CO2-uitstoot en halen ¾ van hun energie uit de natuur. Geothermische warmtepompen onttrekken energie aan de bodem, hydrothermische warmtepompen winnen calorieën uit water en aerothermische warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht. Op de infosessies werden de voordelen van aerothermische warmtepompen – DAIKIN’s specialiteit – in detail toegelicht. Vooreerst kennen ze het minste rendementsverlies aangezien er geen tussenmedium nodig is. Daardoor dalen de verbruikskosten in die mate dat de meerinvestering aan een warmtepomp ten opzichte van een gasketel in 4 à 8 jaar is terugverdiend. Vervolgens kennen aerothermische warmtepompen een zeer eenvoudige installatie. Voor traditionele installaties is meer materiaal nodig, wat het duurder maakt, en is de kans op lekkages groter. Bovendien komen de milieuvriendelijke warmtepompen in aanmerking voor tal van subsidies. In het Waals gewest wordt voor de installatie van een warmtepomp die eveneens sanitair warm water voorziet, zelfs een premie van €2250 toegekend: hierdoor begint de terugverdientijd reeds bij de opstart. DAIKIN hoopt dat Vlaanderen deze maatregel voor minder CO2-uitstoot zal overnemen. Er bestaan zowel lucht-lucht als lucht-water warmtepompen, afhankelijk van de warmtedrager die wordt gebruikt om de warmte in de woning te verspreiden. Elk systeem heeft zijn specifieke voordelen. Een DAIKIN lucht-lucht warmtepomp zorgt voor snelle verwarming, voorziet ook in airconditioning en ventilatie (de Ururu Sarara filtert tevens de lucht van allergenen), kent een laag geluidsniveau en heeft binnenunits in zeer mooi design. De lucht-water warmtepomp – Altherma – onttrekt warmte aan de buitenlucht en brengt deze via een binnenunit, de hydrokit, over op de vloer-of wandverwarming, lage temperatuurradiatoren en/of ventilo-convectoren. Ze kan de woning daarnaast ook voorzien in sanitair warm water. Bovendien kan ze worden aangesloten op zonnepanelen (de solar kit). [b]Altherma HT: revolutionair voor renovatie[/b]Met Altherma HT, die officieel gelanceerd wordt in juli 2009, biedt DAIKIN een zuiniger alternatief voor de klassieke verwarmingssystemen, zelfs met behoud van de bestaande hoge temperatuurradiatoren. Voor één kilowatt verbruikte elektriciteit worden er 3 à 4 uitgehaald. Met dit rendement doet het systeem het stukken beter dan de meest efficiënte condensatieketels. Kiezen voor één van de systemen is echter niet altijd noodzakelijk. Lucht-lucht en lucht-water warmtepompen kunnen ook perfect in combinatie worden gebruikt en geven zo ideaal comfort voor de hele woning: zowel voor het koelen, verwarmen en ventilatie van de woning, als voor de productie van sanitair warm water. DAIKIN voorziet voor elke behoefte een oplossing op maat.Info http://nl.daikin.be/