Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Daling van aantal geboorten in de Kempen - Rukaiya allereerste nieuwsjaarsbaby in AZ Turnhout

AZ Turnhout materniteit

In het AZ Turnhout zijn er het voorbije jaar 1.557 bevallingen geweest. Een lichte daling ten opzichte van 2021 en 2020. Toch groeit Gynesis, de dienst Gynaecologie van AZ Turnhout en zijn er heel wat veranderingen aan de gang.

De laatste twee jaar worden er in de Kempen en dus ook in AZ Turnhout iets minder kinderen geboren. Hiervoor zijn verschillende redenen. “We voelen dat er meer nagedacht wordt over een kinderwens, zeker ook bij jonge koppels”, zegt gynaecologe Magali Verheecke van het AZ Turnhout.

“Het is niet meer zo evident om in deze onzekere wereld met oorlogen, stijgende (energie)prijzen en klimaatsveranderingen zwanger te worden en een kind op te voeden. Daarnaast is er een stijging van het aantal ‘hoogrisico-zwangerschappen’.

Denk bijvoorbeeld aan vrouwen met hoge bloeddruk of diabetes, ernstig overgewicht, autoimmuunaandoeningen,… . Bij deze zwangerschappen is er intensievere opvolging nodig. Ze resulteren ook in een beperking van het aantal zwangerschappen per koppel”, legt dr. Verheecke uit. “Deze koppels zijn na het volbrengen van één zwangerschap al zo blij, dat ze daarna niet meer wensen om opnieuw alle risico’s te trotseren bij een nieuwe zwangerschap.”

Huiselijke sfeer

“Een andere trend die we zien is dat meer koppels de klassieke werkwijze bij een bevalling in vraag stellen en een meer natuurlijke bevalling - al dan niet thuis - nastreven. Dit is natuurlijk iets dat weloverwogen en besproken moet worden. Ook als een zwangerschap ongecompliceerd verloopt, kan je nooit volledig inschatten wat er bij de bevalling allemaal kan gebeuren.

Veelal gaat het goed, maar in de onvoorziene omstandigheden waarbij het slecht kan gaan met zowel mama als kind, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk de juiste zorgen krijgen. In het ziekenhuis kunnen we steeds snel schakelen en beroep doen op een multidisciplinair team van vroedvrouwen, verpleging, anesthesisten, kinderartsen en nog meer.

We spelen in op de vragen om de huiselijke sfeer ook meer in het ziekenhuis te voorzien.

Sinds dit jaar zijn badbevallingen in ons ziekenhuis bijvoorbeeld mogelijk. En door goed te luisteren naar de geboortewensen van het koppel hopen we om in onze verloskamers zo veel mogelijk die huiselijke en rustgevende sfeer bij de bevalling te creëren.”

Uitbreiding en vernieuwing

Het voorbije jaar zijn er binnen de dienst gynaecologie heel wat veranderingen geweest. Eerst en vooral is het team uitgebreid met 2 nieuwe collega’s. Dr. Van Audenhove gaat zich focusen op ‘Female Health’ en de menopauzekliniek verder uitbouwen.

Dr. Beukeleirs versterkt Dr. Verest binnen het team fertiliteit waarbij er de laatste jaren een serieuze stijging is van het aantal patiënten. Daarnaast is iedere gynaecoloog zich meer gaan toespitsen op zijn/haar subspecialisatie, waardoor de patiënte steeds de beste zorgen krijgt in functie van haar probleem. De vroedvrouwenraadplegingen zijn ook terug van start kunnen gaan.

“Onze zwangere patiënten ervaren het multidisciplinair aspect van de opvolging als zeer positief, vertelt dr. Verheecke. “Bij de vroedvrouw wordt er niet alleen gekeken naar het medisch aspect, maar ook alle andere vragen op persoonlijk, sociaal, psychologisch vlak krijgen een plaats.”

In de eerstvolgende maanden van 2023 starten de gynaecologen van AZ Turnhout ook met een gerichte psychosociale anamnese, een project mede opgebouwd en ondersteund door de stad Turnhout en omliggende gemeentes.

“We hopen hiermee sneller te kunnen inpikken op mogelijke problemen zoals huisvestigingsproblemen, geweld, psychische problemen,… In dat geval zullen we het gezin gericht doorsturen naar externe ondersteunende diensten zoals welzijnsonthaal, kind en gezin, OCMW,… .” 2023

Ondertussen zijn we een jaar bezig met onze instagram-pagina @nieuwleven_azturnhout en hebben we meer dan 1.600 volgers. We hopen dat we met onze pagina al heel wat interessante weetjes/ideetjes hebben kunnen geven, maar vooral dat we dit het komende jaar kunnen blijven doen, gesteund door al onze patiënten.

Als groep Gynesis stappen we dan ook graag 2023 in, met onze schouders onder al onze lopende projecten, en misschien durven we ook al eens kijken naar het aantal bevallingen voor het komende jaar….

Want de laatste 2 maanden ervaren we een heuse toestroom van nieuwe zwangere vrouwen en dus nieuw leven voor 2023.

Eerste kindjes van 2023 in AZ Turnhout

Het eerste kindje van 2023 werd bij ons al vroeg geboren, om 02.35u. Het was een meisje, Rukaiya Djamal Arouna. De ouders wensen verder geen media aandacht. Om 14u waren er naast Rukaiya al 3 andere nieuwjaarskindjes geboren. 

AZ  Herentals

In het AZ Herentals kwamen in 2022   731 kindjes ter wereld, minder dan de 773 in 2021, maar ook minder dan de 767 in 2020.

Foto : Eveline Mechetei uit Dessel één van de prachtige nieuwjaarsbaby’s in AZ Turnhout.

AZ Turnhout materniteit

Deel dit artikel