Een artsenteam van az groeninge Kortrijk verwijderde als eerste long- en leveruitzaaiingen in een enkele ingreep d.m.v. een kijkoperatie met alleen kleine incisies ter hoogte van de buik. Naast het vermijden van twee zware open operaties biedt de minimaal invasieve laparoscopische techniek de patiënt een vlot herstel, wat een snelle start van bijkomende noodzakelijke chemotherapie mogelijk maakt.

Darmkanker in een verder gevorderd stadium gaat vaak gepaard met uitzaaiingen in de lever, en soms gecombineerd met uitzaaiingen in de long, wat uiteindelijk zwaardere gevolgen heeft voor de patiënt dan de oorspronkelijke darmkanker.

Doorgaans worden die patiënten via twee open operaties behandeld, voor respectievelijk lever- en longuitzaaiingen met een paar maanden tussentijd.

Een chirurgenteam van az groeninge bestaande uit een leverchirurg en een longchirurg opereerde voor het eerst tegelijk beide aangetaste organen, via laparoscopische ingreep, dus 'minimaal invasief' zonder bijkomende insnedes te maken ter hoogte van de thorax. De longuitzaaiing werd immers verwijderd via een opening die gemaakt werd in het middenrif.

Dr. Mathieu D'Hondt, leverchirurg: "In ons centrum leverchirurgie opereren we al jaren uitzaaiingen in de lever via kijkoperatie. Momenteel verrichten we twee van de drie leveroperaties via kijkoperatie.

Zo'n operatie gebeurt via een aantal kleine insnedes, de patiënt lijdt minder bloedverlies en herstelt veel sneller. Daardoor kunnen we sneller chemotherapie opstarten.

Minimaal invasieve chirurgie of kijkoperatie gaat gepaard met een lagere stressrespons en een lagere immuunsuppressie, wat een overlevingsvoordeel zou kunnen opleveren voor patiënten. Wanneer we overlevingscijfers bij leveringrepen voor dikdarmuitzaaiingen vergelijken, zien we dat de overlevingscijfers voor laparoscopie minstens even goed zijn of zelfs beter dan die voor open leveroperaties. Rechtstreeks vergelijkende studies werden echter nog niet uitgevoerd".