Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Bleeker: 'Alle vliegtuigmaatschappijen moeten Europese consumentenregels respecteren'

Brussels Airport

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker pleitte tijdens een informele top Consumentenbescherming in Praag voor een betere bescherming van vliegende consumenten.

Zo eist de staatssecretaris dat luchtvaartmaatschappijen duidelijk op hun website vermelden waar consumenten een schadevergoeding voor vertraagde of geannuleerde vluchten kunnen aanvragen. De Bleeker wees er ook tijdens de top ook op dat alle luchtvaartmaatschappijen, ook uit landen buiten de EU, sancties moeten kunnen riskeren wanneer zij de Europese consumentenrechten niet respecteren.

Afgelopen zomer werden heel wat vluchten geannuleerd wegens stakingen of andere personeelsacties. Consumenten die een losstaand ticket kochten en met vertragingen of annulaties geconfronteerd werden, hadden recht op een schadevergoeding wanneer de acties voor de vliegtuigmaatschappijen geen overmacht zijn.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij stakingen door het eigen personeel en onder volgende voorwaarden: 

·        Wie op de eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft recht op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. 

·        Als het vertrekuur van de vlucht vertraagd wordt voor ten minste 5 uur of de vlucht wordt geannuleerd, heeft de reiziger recht op een alternatieve vlucht of een terugbetaling. Daarnaast heeft de reiziger ook recht op een schadevergoeding als hij minder dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte werd gesteld., tenzij er sprake is van overmacht. 

De schadevergoeding bedraagt 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand en moet de andere gemaakte kosten van reiziger compenseren. Denk bijvoorbeeld aan overnachting die los van het vliegticket werden geboekt en de eventuele annuleringskost daarvan. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker heeft consumenten de afgelopen maanden steeds geadviseerd om gebruik te maken van dit recht. Al te vaak bleek echter dat het niet evident was om de procedure of het aanvraagformulier voor schadevergoedingen daarvoor terug te vinden.

Volgens De Bleeker lijkt dat erop dat sommige luchtvaartmaatschappijen bewust proberen beletten dat consumenten gebruik maken van hun rechten, hetgeen absoluut ontoelaatbaar is.  

De staatssecretaris pleit  voor een online procedure van maximum drie kliks. Dat wil zeggen dat consumenten die op de website van hun luchtvaartmaatschappij willen opzoeken hoe ze hun recht op schadevergoeding kunnen opeisen, dat moeten kunnen via maximum drie tussenpagina’s. De te volgen procedure moet bovendien duidelijk en begrijpbaar worden gecommuniceerd.  

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker:  Een consument die recht heeft op een schadevergoeding door een uitgestelde of geannuleerde vlucht, moet daar online eenvoudig alle nodige informatie over kunnen vinden. Wie probeert te verhinderen dat consumenten hun rechten kunnen opeisen, moet weten dat daar consequenties tegenover staan.”  

Daarnaast pleitte staatssecretaris De Bleeker er tijdens de informele top Consumentenbescherming in Praag  voor om strenger toe te zien op de handhaving van de passagiersrechten bij buitenlandse maatschappijen, vooral uit landen buiten de Europese Unie.

Wanneer die de Europese consumentenrechten schenden, kan daar vandaag moeilijk tegen opgetreden worden omdat ze vaak niet fysiek in een Europese lidstaat gevestigd zijn. De Bleeker geeft aan dat we zo’n praktijken niet meer mogen tolereren en dat wie binnen de Europese Unie vliegt, de Europese regels moet volgen. 

We mogen de consument niet in de steek laten wanneer zijn rechten systematisch met de voeten worden getreden. Als de klassieke handhavingsregels, zoals geldboetes, ontoereikend zijn om  niet-Europese luchtvaartmaatschappijen aan te sporen tot een correcte toepassing van passagiersrechten, moeten we misschien de invoering van drastischere maatregelen overwegen”, geeft De Bleeker aan.

Ze voegt eraan toe dat in dat geval moet kunnen worden overwogen om de toegang tot Europese luchthavens af te sluiten voor buitenlandse maatschappijen die er systematisch de kantjes blijven aflopen: “Wie vliegtuigtickets wil blijven verkopen aan Europese passagiers  en wie wil blijven vliegen op onze Europese luchthavens, moet de Europese consumentenregels naleven.”   Foto Brussels Airport.

Brussels Airport

Deel dit artikel