De Europese Commissie projecteert 4,5% economische groei in 2021. Dat is hoger dan haar vorige prognose en hoger dan de cijfers van het federaal planbureau van februari waarop staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker zich moest op baseren.

Ze noemt de Europese cijfers hoopgevend en stelt vast dat de Belgische economie sneller herstelt dan heel wat andere Europese landen. Het lijkt erop dat de verschillende steun- en buffermechanismen hun werk hebben gedaan.

Volgens nieuwe economische prognoses van de Europese Commissie zal de Belgische economie dit jaar met 4,5% en in 2022 met 3,7% groeien. Dit na de forse krimp van 6,3% die we kenden in 2020. Dat is beter dan de vorige Europese prognose. In november 2020 ging de Europese Commissie nog uit van een groei van 3,9% in 2021 en 3,1% in 2022.

Dit is voor 2021 niet alleen een verbetering ten opzichte van de vorige Europese prognose, maar ook ten opzichte van de laatste nationale prognose. In februari 2021 bracht het Federaal Planbureau (FPB) naar aanleiding van de begrotingscontrole nog cijfers uit voor 2021. Het FPB schatte de groei voor 2021 toen op 4,1%.

Volgens Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker zijn dit hoopgevende cijfers. Economische groei is immers een cruciaal element om het begrotingstekort terug te dringen. Dat reflecteert ook in de Europese cijfers.

Waar de federale regering in het ingediende stabiliteitsprogramma uitging van een begrotingstekort van 7,7% bbp voor 2021 voor de gezamenlijke overheid (federale overheid, sociale zekerheid en regionale overheden) krimpt dit in deze prognose tot 7,6% bbp.

Ook voor de staatsschuld is dit nieuws positief. Waar de federale regering in 2021 uitging van een staatsschuld van 116,3% van het Bruto Binnenlands Product, daalt dit naar 115,3%.

De sterke groei hangt natuurlijk ook samen met de forse klap van 6,3% die ons land kreeg. Landen die forse klappen kregen, kenden meestal ook een sterkere groei. Toch valt het op dat de Belgische economie sneller herstelt dan het gemiddelde in de Eurozone.

Het gemiddeld economisch verlies in 2020 was groter (6,6%) in de eurozone, maar de economische groei in 2021 ligt lager (4,3%). Ook blijft de werkloosheid relatief laag en stabiel. Die bedroeg in 2020 5,6% en in 2021 6,7%. In heel wat landen ligt dat een pak hoger. Ook het gemiddelde van de Eurozone ligt hoger.

Volgens De Bleeker tonen die cijfers aan dat de Belgische steun- en buffermechanismen hun werk hebben gedaan en erger hebben voorkomen.

De Europese Commissie publiceerde ook begrotingsprognoses voor 2022. De Commissie projecteert een tekort van 4,9% bbp voor de gezamenlijke overheid. Dat is groter dan waar de overheid vanuit ging in het door haar op 30 april ingediende stabiliteitsprogramma (4,5%).

In de cijfers van de Commissie wordt er echter nog geen rekening gehouden met de budgettaire inspanningen die de overheden voorzien maar die nog dienen te worden uitgewerkt in het kader van de begrotingsopmaak 2022.

De Bleeker waarschuwt wel voor onbezonnen optimisme. Zolang corona nog niet verslagen is, kunnen de economische cijfers blijven evolueren. Het continu opvolgen van alle economische prognoses en regelmatig bijsturen van de begroting blijft dan ook noodzakelijk.

Staatssecretaris De Bleeker: "Dit zijn hoopgevende cijfers. We hebben tijdens deze pandemie alles uit de kast gehaald om onze burgers en bedrijven erdoor te helpen. Deze cijfers tonen aan dat deze steun- en buffermechanismen hun werk hebben gedaan.

De Belgische economie herstelt sneller dan de Eurozone in 2021. Laat ons hopen dat met de aangekondigde versoepelingen dit alleen nog maar toeneemt. Hoe dan ook, blijf ik enorm waakzaam de cijfers opvolgen."