Staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker gaat haar collega's in de regering aanspreken over de consumptiecheques. Die verlopen op het einde van dit jaar. Veel cheques blijven momenteel nog liggen.

Volgens sectorfederatie voor handel en diensten Comeos is dat te wijten aan de strenge voorwaarden die ervoor zorgen dat ze niet overal kunnen gebruikt worden.

De Bleeker pleit ervoor om de voorwaarden te versoepelen, zodat de werknemers met consumptiecheques deze beter kunnen gebruiken én dat ze dezelfde voorwaarden hebben als de nieuwe consumptiecheques die er komen in kader van het loonakkoord.

In de zomer van 2020 voerde de vorige regering de consumptiecheque in. De cheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dat moest enerzijds werkgevers toelaten de werknemers die waren blijven doorwerken te belonen en hun koopkracht te versterken.

Anderzijds moesten de cheques ook de meest getroffen handelaars een duwtje in de rug geven. Om die reden konden de cheques oorspronkelijk gebruikt worden in de horeca, voor culturele producten en bij erkende sportverenigingen.

De regeling werd een aantal keer gewijzigd. Zo werden zogenaamde microvennootschappen, kleine vennootschappen met een beperkt personeelsbestand en beperkte jaaromzet en balanstotaal, toegevoegd aan plaatsen waar de consumptiecheque gebruikt kunnen worden.

Om een microvennootschap te zijn mag de vennootschap niet meer dan één van volgende drempels overschrijden. Een jaargemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers, een jaaromzet van 700.000 euro exclusief BTW en een balanstotaal van 350.000 euro.

Volgens Comeos, sectorfederatie van de Belgische handel en diensten, zijn die voorwaarden te beperkend. Ook voor heel wat handelszaken is het niet op elk moment duidelijk of ze als microvennootschap beschouwd kunnen worden.

Dit zorgt er volgens de sectorfederatie voor dat de cheques niet overal gebruikt kunnen worden. Het moeilijke onderscheid zorgt ook voor wrevel tussen ondernemers onderling.

De consumptiecheques zijn geldig tot het einde van dit jaar. Er is op dit moment nog maar een derde van de cheques opgebruikt. Ondertussen zullen er binnenkort ook nieuwe cheques komen, zoals afgesproken in het loonakkoord. Die zullen wél overal in de detailhandel gebruikt kunnen worden.

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker vindt dat in het belang van de duidelijkheid voor de consument beide regelingen best identiek worden gemaakt en dat de beperkende voorwaarden in de eerste generatie consumptiecheques best worden versoepeld.

Dat zal er volgens De Bleeker toe bijdragen dat de werknemers de cheques effectief zullen opgebruiken. Zo gaat deze extra koopkracht niet verloren. Ook is het veel eenvoudiger voor handelaars zelf.

Ze zal hiervoor in gesprek gaan met de ministers van Sociale Zaken, Werk en Ambtenarenzaken, die bevoegd zijn voor de uitvoering van het besluit inzake de consumptiecheques.

Staatssecretaris De Bleeker: "Zowel consumenten als bedrijven hebben baat bij duidelijkheid en uniformiteit. Daarom moeten we vermijden dat er twee generaties consumptiecheques zouden bestaan met andere regels en voorwaarden. Ik ga dit dan ook aankaarten bij mijn collega's."