Afgelopen weekend ontstond er 'tumult' op social media nadat YouTuber Acid een verwittiging deelde van de FOD Economie. Die liet hem weten dat hij een fikse boete riskeert voor het niet vermelden van privé-gegevens op zijn kanaal.

Acid gaat daar niet mee akkoord en wees, samen met een aantal andere
influencers, op de risico's van die verplichting.

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumenten, deelt de bezorgdheden van Acid en collega's. Ze laat weten dat ze sinds een aantal weken met hen in overleg is over de uitdagingen van het regelgevend kader.

De Bleeker is binnen haar bevoegdheid consumentenbescherming al even bezig om de regelgeving voor influencers aan te passen aan de huidige online omgeving, waarin influencer marketing niet meer weg te denken is. Zo maakte
ze eerder dit jaar al een einde aan de wildgroei van hashtags om aan te geven of berichten van commerciële aard zijn. Ze lanceerde daarom 4 termen om dat aan te duiden.

Daarvoor vertrok ze vanuit de rode draden in haar beleid: efficiëntie, duidelijkheid en werkbaarheid.

Die lijn wil ze ook doortrekken in de andere aspecten van de regelgeving, zoals die rond de traceerbaarheid van ondernemingen.

Ze wijst er in eerste instantie op dat het hier om een uitvoering van Europese regelgeving gaat, die ze benadert vanuit haar bevoegdheid consumentenbescherming. Sinds 2000 moeten particulieren die online diensten verlenen namelijk hun geografische gegevens rechtstreeks aan hun klanten bekendmaken.

Daaronder vallen alle online diensten, dus ook influencers.

De regelgeving moet consumenten beschermen: als er in een commerciële transactie iets zou mislopen, moet je de onderneming kunnen aanspreken.

De staatssecretaris erkent echter ook dat er sinds 2000 heel wat veranderd is in het digitale landschap en dat de regelgeving zich daaraan moet aanpassen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat eender wie, en in het slechtste geval iemand met minder goede bedoelingen, influencers persoonlijk gaat benaderen. We moeten
daarom op zoek naar een oplossing die een compromis is tussen dat privacy-aspect en de verplichte traceerbaarheid voor consumenten".

Voor die oplossing zal de staatssecretaris enerzijds haar overleg met de influencers verderzetten en anderzijds analyseren op welke manier andere Europese landen de regelgeving omzetten. Op die manier hoopt ze op korte termijn tot een oplossing te komen die efficiënt, duidelijk en werkbaar is, zowel voor de influencers als voor consumenten.'

Opinie : 'Wat is de waarde van een 'influencer'?  Wat is een volger?  Een grap, te gek. Alle ondernemers dezelfde wetgeving.  Niks anders.'