Nu de N-VA-ministers geen deel meer uitmaken van de regering Michel, komt er een nieuwe oranje-blauwe minderheidsregering. De huidige staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) worden daarin minister, met een uitgebreider pakket aan bevoegdheden. Premier Michel bespreekt die verschuiving op een ministerraad en gaat nadien naar koning Filip, om de nodige koninklijke besluiten te ondertekenen waarna Michel zijn regering kan herschikken.

Volgens de Belgische grondwet moeten er in de federale regering evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers zitten. Momenteel is de verhouding 7 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen, inclusief premier Michel.

Wie krijgt welke bevoegdheid?

De bevoegdheden van Jambon, Van Overtveldt en De Backer worden herverdeeld over de resterende regeringsleden. Staatssecretarissen Pieter De Crem en Philippe De Backer worden gepromoveerd tot minister. Die hertekening leidt tot deze nieuwe verdeling:

De Crem krijgt Binnenlandse Zaken en Veiligheid erbij, tot nu waren dat bevoegdheden van vicepremier Jambon.

Alexander De Croo krijgt als vicepremier van Open VLD Financiën erbij van Van Overtveldt. Hij blijft ook bevoegd voor Internationale Ontwikkeling.

Asiel & Migratie keert terug van Theo Francken naar voormalig staatssecretaris voor Asiel & Migratie Maggie De Block (Open VLD). Zij combineert die nieuwe bevoegdheid met Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Defensie gaat naar Didier Reynders van MR, die die ook zijn huidige bevoegdheden (Buitenlandse en Europese Zaken, Beliris en federale culturele instellingen) behoudt.

Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) neemt Wetenschapsbeleid over van Demir en wordt ook bevoegd voor Ambtenarenzaken, een portefeuille van N-VA'er Sander Loones.

Philippe De Backer neemt Digitale Agenda,Telecommunicatie en Administratieve Vereenvoudiging over van zijn partijgenoot Alexander De Croo. Van N-VA'er Theo Francken neemt hij de portefeuille van administratieve vereenvoudiging over. Hij behoudt ook zijn huidige bevoegdheden (strijd tegen de sociale fraude en de Noordzee).

Kris Peeters van CD&V blijft vicepremier voor zijn partij en krijgt naast zijn eigen bevoegdheden, waaronder Sociale Zaken de portefeuille van Zuhal Demir erbij, waaronder Gelijke Kansen.

Denis Ducarme (MR) blijft minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en neemt de bevoegdheid Grote Steden over van Zuhal Demir.

Koen Geens (CD&V) blijft minister van Justitie, maar neemt de bevoegdheid over de Regie der Gebouwen over van Jan Jambon.

Siegfried Bracke blijft Kamervoorzitter blijft.

(VRTNWS)