De Boekerij kijkt terug op een eerste half jaar met geslaagde activiteiten en veel nieuwe leden.  'Stilaan begint de nieuwe bestemming van de oude uitleenpost bekend te geraken en vinden meer en meer (nieuwe) bewoners de weg naar de Boekerij.

De deuren van De Boekerij staan open voor leuke ideeën en initiatieven.  We zijn dankbaar voor het gekregen vertrouwen en werken graag verder met nog meer enthousiasme. Naast wekelijkse activiteiten als yoga, dans en impro-theater is ondertussen ook ons voedselteam opgestart.

Elke donderdag kunnen bio groente, fruit brood,.. worden afgehaald en is er tijd voor een praatje met de buren.  Op 25 januari is er een feestelijk depotmoment waar je kan kennismaken met de boeren en de werking.

We moedigen ook alle initiatieven uit de wijk aan: zoals de voorbije Halloween-activiteit en 'Molekens for life' , een wandeltocht en optredens ten voordele van Noctiluca.

Op 30 december gaan onze kindjes door de wijk nieuwjaarswensen zingen.

Er komt een reeks debatavonden in De Boekerij. Actuele thema's zoals mobiliteit, bouwen, milieu,... zullen uitgebreid behandeld worden op schaal van de wijk.

Begin januari maken we de agenda bekend waarop de verschillende thema's zullen behandeld worden.  We hopen vooral nog meer mensen uit de wijk te verenigen en te bereiken vanuit de Boekerij.

Op vrijdag 22 december openen we van 17 tot 21 uur de Boekerij om samen met vrienden en buren onze kerstwensen te delen en plannen te maken voor het komende jaar.

Al babbelend, al slurpend, al proevend en vooral al genietend van de mooiste Molekense Kerstklanken, gebracht door muzikanten uit de buurt.  Iedereen van harte welkom!' (pb)