Speelplein de Bogaard, centraal gelegen in de stad, krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt. Dit zal in verschillende fases gebeuren. De eerste fase, een nieuwe geïntegreerde kleuter- en dierenzone, is volop in uitvoering.

De dieren zullen vertoeven in de buurt van de kleuterspeeltuin en de kinderen kunnen vanuit hun veilige speelomgeving de dieren op hun eigen tempo ontdekken in en rond de boerderij. De bestaande zone met parapiste en dierenweide krijgt een metamorfose.

Kleuterzone

Centraal in de speelzone komt een grote speelberg met glijbanen. Onder de berg komen er openbare toiletten en bergruimte voor speelpleinwerking De Speelfabriek.

Verder worden in de speelzone een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst zoals schommels, wipjes, een water-zandspeeltoestel, trampoline en wilgentunnel. Twee (uitkijk)torens verbinden de kleuterzone met de dierenweide zodat de dieren van bovenaf bewonderd kunnen worden.

Dierenzone

De schapenweide komt achter de leerboerderij, de geitenweide vooraan. De bestaande pergola wordt omgebouwd tot een geitenstal.

De oude bijgebouwen die nu over heel het terrein verspreid staan, worden afgebroken en er komt één nieuwbouw in de plaats. Deze herbergt de schapenstal en bergruimten. De konijnen krijgen een buitenverblijf.

Educatie

Vanuit de kleuterzone start een belevingspad dat door de leerboerderij loopt. Zo kunnen bezoekers van dichtbij kennismaken met de dieren van de boerderij: schapen, geiten maar ook verschillende soorten kippen, konijnen, enz.

Er komen educatieve pakketten op maat van kleuters en lagereschoolkinderen. Infoborden zullen de bezoekers helemaal meevoeren in de wereld van de boerderijdieren, erfgoedrassen en landbouw en platteland in het verleden en heden.

De Bogaard wordt de thuishaven van een aantal erfgoedrassen. Een Kempens hoen - een fiere haan en trotse Kempenaar met de naam Toko - zal als mascotte fungeren voor dit belevingspad en levend erfgoed.
Voor dit project hebben KOGEKA, de Hooibeekhoeve (provincie Antwerpen) en stad Geel de handen in elkaar geslagen.

Hoppin-punt

Zodra het JAC kan verhuizen naar de Welzijnscampus achter de dienst gelijke kansen in de Diestseweg (tegen de zomer van 2022), zal de stad het huidige gebouw van het JAC afbreken.

In de plaats komt een Hoppin-punt waar je de overstap kunt maken van openbaar vervoer naar deelvervoer (deelfietsen, deelwagens ...). Op deze manier wil de stad het jeugdcentrum toegankelijker maken voor jongeren.

Skatepark

In 2023 wordt er een volledig nieuw skatepark gecreëerd naast het jeugdhuis. In 2022 zal dit samen met jongeren, skaters en partners vormgegeven worden. Ook zal de stad bekijken hoe ze de jongerenzone aan het jeugdhuis kunnen inrichten.

Samenwerking en werken

Voor de uitwerking van de plannen voor de kleuter- en dierenzone wordt samengewerkt tussen een aantal stadsdiensten in overleg met de afdeling Agro- en biotechnieken van de scholengroep KOGEKA.

Naast een aannemer werken verschillende afdelingen van KOGEKA mee aan de uitvoering van de werken, zoals de afdelingen hout-bouw en mechanica-elektriciteit.