Op de gemeenteraadszitting van 4 juni komt de invoering van de (eerste fase van de) fietszone in Geel-centrum aan bod. De Brugpartij, die tegen het mobiliteitsplan stemde waarvan deze ingreep een onderdeel is, zal er toch haar goedkeuring aan hechten. Het is echter een 'ja' met een grote MAAR...

Een fietszone is een aaneengesloten gebied van fietsstraten. En fietsstraten zijn straten waar de snelheid tot 30 km/uur beperkt is en waar fietsers 'baas' zijn: ze mogen de volledige breedte van de weg gebruiken en de auto's moeten achter hen blijven.

Het is algemeen bekend dat zo'n fietszone enkel werkt op plaatsen met meer fietsers dan wagens. In het centrum van Geel is die verhouding compleet scheefgetrokken ten voordele van de auto. De druk van het autoverkeer is er zelfs een van de sterkst aangevoelde mobiliteitsproblemen.

Het komt er dus op aan om fietsers aan te moedigen en chauffeurs te ontmoedigen, maar daarin schiet het mobiliteitsplan van het stadsbestuur schromelijk tekort. Er wordt niets ondernomen om de doorrijdbaarheid van Geel-centrum te verminderen en de wagens uit de fietszone te houden.

Verkeerslussen met een enkelrichtingcircuit of fietssluizen tussen aanpalende centrumzones komen er niet. Zelfs de Nieuwstraat-parking blijft de drukke spookstraat voor sluikverkeer die ze al jaren is. Op piekmomenten rijden ca. 190 wagens van de Kollegestraat over die parking naar de Nieuwstraat, waar sowieso al makkelijk 300 wagens per uur worden geteld.

Dat doorgaand verkeer helpt de lokale handel niet vooruit: nog nooit stonden er zoveel winkels in de Nieuwstraat leeg.

Om dit gebrek aan daadkracht te verantwoorden, hanteert het schepencollege een vreemde logica. Het rekent erop dat de fietszone de chauffeurs wel zal afschrikken. Dat is een enorme misrekening die het oorzakelijk verband tussen de fietszone en de dalende verkeersdruk omkeert. Fietsers mogen niet als levend schild ingezet worden tegen druk autoverkeer.

Heel wat straten in de fietszone (Diestseweg, Nieuwstraat, Kollegestraat, Stationsstraat) zijn erg breed en helemaal niet aangepast aan hun nieuwe statuut.

Daar zullen de chauffeurs frustratie ervaren of de fietsers tóch inhalen. Rivaliteit en polarisering tussen fietsers en chauffeurs zijn in een veilig centrum absoluut niet wenselijk. Opmerkelijk is dat de lokale politie in haar advies over de fietszone ervoor bedankt om het inhaalverbod in die straten te handhaven.

Gemakkelijkheidsoplossing

De Geelse fietszone heeft niet alleen een foute fundering, ook de architectuur zelf is ver van foutloos. Om deze eerste fase snel-snel in te vullen, koos het stadsbestuur voor een gemakkelijkheidsoplossing.

Moeilijke stukken (de hectische stationsomgeving in de Stationsstraat, de Diestseweg tussen Gasthuisstraat en Schuttershof en de Kollegestraat tussen Gasthuisstraat en Doelenstraat) blijven buiten de fietszone.

In echte probleemstraten voor fietsers (de Billemontstraat en Rozendaal) verandert er helemaal niets. Deze eerste fase bestaat vooral uit bestaande enkelrichtingstraten waar de snelheidsbeperking tot 30 km/uur al geldt en waar het inhaalverbod de enige 'meerwaarde' moet worden. Het motto was duidelijk: zet wat verkeersborden, neem een pot verf en je hebt een fietszone...

Meer dan voldoende redenen voor de Brugpartij om in de gemeenteraad een kritische noot te laten horen. Tegenstemmen zal de grootste Geelse oppositiepartij evenwel niet doen.

Ze is ervan overtuigd dat een fietszone een instrument kan zijn om een veiliger en meer leefbaar stadscentrum te realiseren, inclusief kansen aan de lokale economie. De instemming van de Brugpartij geldt dan ook louter voor het principe van de fietszone.

De manier waarop het stadsbestuur ze invoert, schept verder enkel bezorgdheid. Dit beleid leidt tot meer spanningen tussen fietsers en automobilisten, die vanaf 15 juni zelf maar moeten uitvechten in wiens voordeel de balans overhelt. De Brugpartij mist hier een daadkrachtig beleid en duidelijke keuzes.