De Dorpel bestaat 30 jaar.  De organisatie wil de maatschappelijke uitsluiting bestrijden, van mensen die leven in armoede in Herentals en omgeving :

Patrik Bulteel bestuurder bij De Dorpel : 'We willen : 1. een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en diensten, inspelend op de noden van de doelgroep (basiswerking).

2. mensen in armoede erkennen en groeikansen bieden met als doel het verhogen van eigenwaarde en het gevoel van gelijkwaardigheid waardoor zij krachtig genoeg worden om voor zichzelf op te komen (empowerment).

3. in onze maatschappij de positieve beeldvorming van mensen in armoede bevorderen om uitsluiting en stigmatisering tegen te gaan.

4. blijven investeren in het aanwerven en vormen van vrijwilligers om deze missie te kunnen volbrengen.

Doorheen die 30 jaren is De Dorpel uitgegroeid tot een organisatie met een groot aanbod aan activiteiten en diensten:

-  Ontmoeting waar mensen gewoon kunnen binnenstappen voor een tas koffie, of waar mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij terecht kunnen met allerhande noden en vragen voor een persoonlijk gesprek, ongeacht leeftijd en overtuiging. Dit op vijf dagen per week: Di-Woe-Don-Vrij-Zon.

-  Maaltijden om te genieten van soep of een warme maaltijd – samen aan tafel. Vier dagen per week middagmaal (5 euro of 2,5O indien verhoogde tegemoetkoming).

- Tweedehands kleding winkel : Dorpelshop met goede kledij aan democratische prijzen.

- Wegwijs : na luisteren, gesprek, zoeken we naar geschikte hulp via doorverwijzing. Onze partners  zijn  op de eerste plaats De Fakkel v.z.w. vereniging waar armen het woord nemen,  ontstaan uit onze werking en ondergebracht  in ons  gebouw . Bij hen ligt de structurele werking . Verder ook vooral  CAW Kempen, en O.C.M.W Herentals.

- Langs educatieve activiteiten en projecten (vb. sociaal artistiek project in 2017) trachten we een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en uitsluiting, door het leren ontdekken van eigen talenten.

- Computer : vrij gebruik, met ondersteuning inclusief internet (wekelijks op woensdag).

- Lees- en schrijflessen : reeds van bij de start van De Dorpel en vandaag nog steeds werkend aan taal- en rekenproblemen (wekelijks op woensdag).

- Poëzie : voor wie creatief wil bezig zijn met woorden (op donderdag).

- Kinderwerking  :  wekelijks in samenwerking met De Fakkel. Spelenderwijs werken rond  Nederlandse taal voor kinderen tussen 4 en 9 jaar. Langs deze weg worden ook allochtone kinderen en gezinnen gesteund.

- Hobby : Samen creatief bezig zijn, met tussendoor workshops als bloemschikken, kunst-ateliers, naai- en brei-bijeenkomsten. (2wekelijks op donderdagnamiddag).

- Praatcafé’s  :  maandelijks in samenwerking met De Fakkel. Vormingsnamiddagen of film met steun en begeleiding van Vorming plus. (stoppen met roken, assertiviteit e.d.).

- Vakantieactiviteiten : een vakantie vierdaagse,  uitstappen en wandelingen, bezoek Netepark, …

- Themawerking : maandelijks in samenwerking met De Fakkel. Zoeken naar structurele oplossingen voor noden en behoeften van mensen in armoede. (budget begeleiding - uitkeringen - laag inkomen  - rechten -  woonproblemen - huur).

- Feesten :  Gezellig samenzijn met Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en zomer-BBQ.

- Cultuur : samen naar culturele activiteiten  (film, theater, kleinkunst, musea e.a.) . Eigen projecten : toneel, poëzie.

- Dorpel/Fakkel-krant :  4x per jaar een eigen krantje samenstellen met  aankondiging van de programma’s, verslagen over de activiteiten, artikels en informatie.

Sinds 2016 zijn we een inloopcentrum en bieden nu extra dienstverlening aan :
Droogkast en wasmachine (1 euro) – douche met eigen materiaal (gratis) of met bruikleen materiaal (0,50 euro).

Vrijwilligerswerking :

'De werking draait volledig op méér dan 60 vrijwilligers onder begeleiding van een coördinator.  7 werkgroepen werken met vrijwilligers zonder én mét armoede-ervaring met zeer verschillende problemen o.a. financiële armoede, invaliditeit, psychische problemen, nood aan zingeving, zinvolle tijdsbesteding.    Ze houden afzonderlijke werkgroepen-vergaderingen, en samen zijn er de planningsbijeenkomsten en vormingsmomenten.

De  Raad van Bestuur : voorzitter , secretaris,  penningmeester, en gewone leden (o.a. afgevaardigde uit CAW en OCMW).

Er is elke maand een bestuursvergadering : agenda wordt samengesteld door voorzitter en coördinator. Terugkerende agendapunten zijn:
- dagelijkse werking van De Dorpel
- samenwerking met De Fakkel , CAW, OCMW, e.a.
- vrijwilligersbeleid
- financies en sponsoring

Onze zorg rond problemen zoals de onzekere financiële situatie : te lage én dalende subsidie van de overheid terwijl de armoede blijft stijgen en de blijvende zoektocht naar sponsoring van service clubs, bedrijven, organisaties, en privé personen, naast eigen acties.

Evoluties in de jaren 2016-2017-2018 :

Méér bezoeken - Méér maaltijden - Méér verschillende bezoekers - Méér allochtone bezoekers - Méér dakloze bezoekers - Méér vrijwilligers - Méér privé sponsors - Minder subsidies', besluit Patrik Bulteel.

De 1e EETDAG van De Dorpel op 1 november 12u-18u - iedereen welkom.

Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws/ archief.