Eén week na de gewijzigde beslissing over de toekomst van de mega-verkaveling Poederkot (Wuytsbergen), draaien coalitiepartners CD&V / N-VA nu ook verrassend hun politieke kar over het kappen van de bomen in de Begijnendreef. De druk was blijkbaar té hoog.

Het blijft echter nog wachten op een officiële beslissing van het schepencollege.

'We hebben besloten om de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken', zegt milieuschepen Pascal Van Nueten (N-VA). 'Dat wil zeggen dat we nu kiezen voor het behoud van de bomen. Er komt dus geen kap en heraanplanting. De toekomst van de dreef nemen we nu op in de heraanleg van de ABO-as (Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan) en de herwaardering van de historische vesten.

De voornaamste reden is het negatieve advies van Agentschap Natuur en Bos (ANB), terwijl de dienst Onroerend Erfgoed wél een positief had afgeleverd.  Dat kwam bij het schepencollege aan als een politieke donderslag bij heldere hemel, precies omdat ANB in het voorgaande overleg altijd het vellen van de 65 dreefbomen had gesteund.

Ook bij de Herentalse bevolking was er fel protest tegen de plannen gerezen, waardoor de stad in de lente het oorspronkelijke voornemen om alles te kappen al had ingekrompen tot 43 van de 65 bomen. Tegelijk vond het lokaal bestuur dat de tegenstand totaal voorbij ging aan het feit dat er na de kap een nieuwe dubbele dreef met 174 bomen zou worden aangeplant...'

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) : 'Mogelijk toch nog bomen vellen'

'We zullen nauwgezet de adviezen in het kader van de boomveiligheidscontroles opvolgen en de aanbevolen werkzaamheden aan de dreef uitvoeren. Mogelijk moeten de volgende jaren dus nog bomen geveld worden, maar dat zal dan louter vanuit veiligheidsoverwegingen zijn.'

In februari protesteerden nog meer dan 400 actievoerders in een gietende regen tegen het kappen van de Begijnendreef. (zie foto's)

Duidelijk géén plan meer, visie ver zoek

De oppositiepartijen juichen die plots veranderde houding toe. Het is op een toegevoegd punt van Peter Verpoorten (Groen) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond dat de coalitie het nieuws bekendmaakte.

Jan Bertels (Vooruit) : 'Nu constructieve samenwerking met de vele actoren, niks anders'

"Ik hoop dat dit voortschrijdend inzicht nu mag leiden tot een constructieve samenwerking met de vele actoren die zich wensen te engageren voor onze mooie dreef", zegt Jan Bertels (Vooruit), raadslid en ex-burgemeester.

"Dat moet ten voordele van al onze inwoners en met een correcte combinatie van veiligheid, biodiversiteit en klimaatmaatregelen. We hebben de competentie, kennis en ervaring aanwezig onder onze inwoners, laat ons die dan ook gebruiken."

Groen : 'De dreef is safe: stad gaat bomen Begijnenvest toch niet kappen'

Groen Herentals reageert opgelucht dat het Herentalse stadsbestuur eindelijk tot inkeer is gekomen en stopt met haar plannen om de eikenbomen van de Begijnenvest te kappen.

Raadslid Peter Verpoorten: ‘Het blijft verbijsterend hoe lang het schepencollege is blijven doorzetten met deze plannen. Zelfs nadat natuurexperts en 100-en burgers het duidelijke signaal hadden gegeven dat dit echt, echt niet kon. Maar goed, beter laat dan nooit.’

De vraag is echter hoe het nu verder moet? Verpoorten: ‘Het is zo dat het schepencollege met deze beslissing géén plan meer heeft voor de herwaardering van de Begijnenvest. Het is dan ook belangrijk dat we nu zo snel mogelijk aan tafel gaan zitten met experts in natuurbeheer om te kijken hoe we de Begijnenvest in ere kunnen herstellen’.

Groen Herentals is ook bijzonder blij dat zoveel Herentalse burgers hebben getoond dat zij met hart en ziel begaan zijn met hun stad.  Zonder deze brede burgerbeweging was de Begijnenvest zonder enige twijfel tegen de grond gegaan, en iedereen die mee gestreden heeft voor het behoud mag dan ook terecht fier zijn.' 

Foto's Johan Temmerman/NNieuws/Vid 4K Pascal Smans.