U bent hier

'De groene caravan komt naar Herentals'

Herentals
15.05.2019 - 06.57u
Door: Mark Jaspers

'Onder andere Kristof Calvo, Kim Buyst, Imade Annouri, Wouter Van Bessien, Staf Pelckmans en natuurlijk de Herentalse kandidaten Christiaan Mertens, Lieve Snauwaert en Hans Van den Eynden zullen de treinreizigers die in Herentals opstappen informeren over de Groene prioriteiten voor de Kempen: mobiliteitspact, betaalbare energie, een regionaal park, behoud van open ruimte en gelijke kansen voor elke Kempenaar

Praktisch: donderdag 16 mei staat de caravan op het Stationsplein vanaf 6u30 tot 9u.

"Alle Kempenaars die mee willen bouwen aan de toekomst van onze streek, konden de afgelopen weken deelnemen aan de Kempenkabinetten: gespreksavonden die draaiden rond drie thema's – energie, landbouw en mobiliteit - die leven in de regio.

Met de gedragen ideeën die tijdens de gesprekken naar boven kwamen, stelt Groen Kempen nu vijf heel concrete Kempen-actiepunten voor, waar we volop zullen op inzetten", legt regiovoorzitter Kim Buyst uit.

Kempens mobiliteitspact

Iedereen die in de Kempen woont, kent het probleem van openbaar vervoer in onze regio. Jarenlang werden niet de vereiste investeringen gedaan, met de huidige dramatische situatie als gevolg. Groen wil - over partijgrenzen heen - aan een Kempens mobiliteitspact werken met voldoende investeringen zodat de hele regio voor iedereen vlot bereikbaar is.

Concreet gaat het dan om meer en stiptere treinverbindingen, avond- en nachttreinen, aparte rijstoken voor openbaar vervoer, lightrailopties...

Daarnaast wil Groen inzetten op de ontwikkeling van een Kempisch platform voor auto- en fietsdelen en pleit het voor een vervijfvoudiging van het budget voor fietsinfrastructuur. Rond en tussen de Kempense steden wil Groen een slim netwerk van fietssnelwegen bouwen. Bovendien wil Groen alle kruispunten conflictvrij hebben tegen einde 2022.

Bescherming van de Kempense biodiversiteit

Groen maakt gelukkig... maar als je rondkijkt in de Kempen zie je dat er aan recordtempo verkaveld en dus versnipperd wordt. Groen wil de Kempense natuurgebieden beschermen en op die manier bijdragen aan de Kempense biodiversiteit en een zuivere luchtkwaliteit.

Dat betekent dat er gestopt wordt met het kappen van bomen en de organisatie van een slim systeem van verplichte boscompensatie in de eigen regio.

Groen wil groene stapstenen installeren waardoor de verschillende natuurgebieden in onze regio met elkaar verbonden worden. Deze gebieden zouden uit kunnen groeien tot één regionaal park, opdat we in onze eigen streek nog meer van onze natuur kunnen genieten.

Open ruimte blijft open

Groen wil afspraken maken voor de hele regio zodat woonuitbreidingsgebieden niet worden aangesneden. Een wildgroei aan appartementen in dorpskernen is niet wat Groen voorstaat: het wil alternatieven bekijken zoals co-housing en andere nieuwe woonvormen om concreet werk te maken van de betonstop.

Duurzaam wonen en (ver-)bouwen wordt de nieuwe norm. De verdere uitbouw van een regionaal kwaliteitsorgaan krijgt alle kansen met voldoende inzet van mensen en middelen.

Groen ijvert voor een striktere regelgeving m.b.t. de zogenaamde agro-industriële land- en tuinbouw: mega-complexen zijn niet langer welkom. Het wil een efficiëntere land- en tuinbouw, die eveneens lokaler is én minder vervuilend. Groen zal daarover in dialoog treden met alle betrokkenen.

Weg met energiearmoede

Ook in de Kempen is er heel wat energiearmoede. Steeds meer Kempenaars kunnen op het einde van de maand hun facturen niet betalen. Dat vindt Groen onaanvaardbaar. Voor zij die op het einde van de maand de factuur niet kunnen betalen, voorziet Groen extra ondersteuning via onder meer het 'derdebetalersysteem' en een sociaal renovatieprogramma voor het energiezuiniger maken van woningen.

Groen wil de wetgeving aanpassen zodat ook kleinere spelers contracten kunnen binnenhalen (bv. burgercoöperaties). Zo kunnen alle Kempenaars mee investeren in energieproductie en genieten ze ook mee van de winsten.

Groen zet verder in op nieuwe, groene energiebronnen zoals geothermie en warmtenetten en dit voor heel de regio.

Iedereen Kempenaar

Ook in de Kempen kwamen er de laatste jaren veel nieuwelingen wonen. De oudere en nieuwe Kempenaars ontmoeten elkaar nog te weinig. Groen zet in op ontmoetingsplaatsen waar mensen elkaar kunnen leren kennen op een creatieve, culinaire of speelse manier. Zo wil het hokjesdenken tegen gaan en kan 'iedereen Kempenaar' worden. De sport- en cultuursector werken hiervoor samen met het nieuwe dynamische middenveld.

Groen wil daarnaast maximaal inzetten op gelijke kansen in het onderwijs en/of de diverse opleidingen. Zo wil het een betere toegang tot aangepast en kwaliteitsvol werk creëren.

Groen is er eveneens voorstander van om een Kempense diversiteitsraad op te richten die een beleidskader maakt voor dit soort initiatieven. Zo kan er regionaal samengewerkt worden aan een bovenlokaal vraagstuk.

Groen Kempen bekijkt voor al haar maatregelen op voorhand wat de impact is op het leven en de welvaart van de allerzwaksten in onze regio. Het wil daarvoor maximaal samenwerken met alle democratische Kempense politici.' (pb Groen)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto