Op 7 november zal heemkring Ansfried Westerlo vzw het boek " De Groote Oorlog in Westerlo en Omstreken’" voorstellen. Dit boek is het resultaat van vier jaar opzoekingen  in de legerarchieven van het Jubelpark en Evere, gesprekken met familieleden van oud-strijders, het lezen van brieven, dagboeken, enz.

Het boek ‘De Groote Oorlog in Westerlo en Omstreken’ telt 352 blz., en is met meer dan 300 foto’s verlucht. Volledig in kleurendruk op glanzend degelijk kwaliteitspapier, met een harde omslag, in A4 formaat.

In het boek zijn er 3 grote delen. Met Westerlo bedoelen we al de deeldorpen van onze fusiegemeente, zelfs Bergom komt aan bod!

Het 1ste deel, ongeveer 170 blz.,  gaat over wat er tijdens die 4 jaren oorlog in en om Westerlo gebeurde, de schermutselingen van Belgische soldaten met de Duitse overvallers, hoe onze mensen moesten overleven, dit alles doorspekt met verhalen van en over onze mensen en Westelse soldaten. Verhalen en brieven van Westelse soldaten aan het front, geïnterneerd in Nederland of krijgsgevangen in Duitsland.

In het 2de deel beschrijven we een 60-tal Westelse (met Bergom en Varendonk, omdat die destijds onder de parochie Westerlo vielen) soldaten die hun leven lieten voor onze vrijheid.

Het 3de deel tenslotte beschrijft een 400-tal soldaten die ooit in Westerlo en deelgemeenten woonden, ook aangevuld met Bergom.

In deze vermeldingen of opsomming van personen kan je lezen wie hun ouders waren, met wie ze huwden, bij welke eenheid ze dienden tijdens de oorlog, waar ze verbleven of vochten. Ook vermelden we nog welke onderscheidingen ze na de oorlog ontvingen. Bij verschillende soldaten geven we in het boek een foto.

Hoe bestellen? 

Het boek kan men in voorverkoop tot 15 oktober bestellen aan 25 euro, daarna is de verkoopprijs 30 euro.

Storten op naam van Heemkring Ansfried Westerlo vzw, Sint-Michielsstraat 2, 2260 Westerlo. Rekeningnummer: BE17001188135721, BIC GEBABEBB. Vermelding: ‘boek Groote Oorlog’.

Hoe afhalen?

Het  boek moet men dan wel na de voorstelling op 7 november, zelf afhalen in het heemmuseum te Oevel op een donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Of op de genealogische dag in de Merodezaal te Heultje op 16 november tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wil men het thuisbezorgd, gelieve dan 10 euro extra te storten voor verpakking en verzending.