De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in België heeft ons dagelijks leven stevig door elkaar geschud.

Sciensano lanceert de COVID-19 gezondheidsenquête om de impact ervan op onze gezondheid, ons gebruik van gezondheidsdiensten en onze leefgewoonten te achterhalen.

Ben je 16 jaar of ouder en woonachtig in België? Vul dan onze online vragenlijst vóór 9 april 2020 in. Dit duurt slechts 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil!

Onze concrete doelstellingen

De COVID-19 gezondheidsenquête helpt onze beleidsmakers om de gevolgen in te schatten van de coronacrisis op:

-onze fysieke, geestelijke en sociale gezondheid,
-ons gebruik van gezondheidsdiensten.

De COVID-19 gezondheidsenquête gaat ook in op andere aspecten die belangrijk zijn voor de beleidsmakers:

-de informatiebronnen over COVID-19 die door de bevolking worden geraadpleegd,
-de naleving van de hygiëne- en quarantainemaatregelen.

Onze studie zal in verschillende fases georganiseerd worden met elke twee weken de lancering van een nieuwe online vragenlijst. Elke vragenlijst zal betrekking hebben op specifieke onderwerpen die van belang zijn voor de volksgezondheid.

De studie gaat op donderdag 2 april van start met de verspreiding van de eerste vragenlijst.

De tweede vragenlijst wordt op donderdag 16 april verspreid en zal dieper ingaan op de impact van de coronacrisis op onze leefgewoonten (voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, alcohol- en tabaksgebruik, ...).

Op het gepaste moment zal je ook voor deze tweede fase van onze studie uitgenodigd worden.

Waarom deelnemen?

1. De reikwijdte van deze studie

In de COVID-19 gezondheidsenquête komt een breed gamma aan gezondheidsonderwerpen aan bod. Gezondheid wordt in zijn globaliteit benaderd, met bijzondere aandacht voor de geestelijke en sociale gezondheid van de bevolking.

Daarnaast buigt de enquête zich ook over de eventuele wijzigingen in het gebruik van gezondheidsdiensten en in de levensstijl. Twee voorbeelden van vragen die worden gesteld: "Stelt de Belg een doktersbezoek uit door de coronacrisis?" en "Roken we nu meer dan voordien?".

2. De referentiestudie sinds 1997

De onderzoekers van Sciensano organiseren sinds 1997 — om de 4 à 5 jaar — de nationale gezondheidsenquête. Deze enquête is de referentie voor gezondheidsautoriteiten en gezondheidswerkers.

Met hun expertise kunnen onze onderzoekers inschatten of de gezondheid, de leefgewoonten en het gebruik van gezondheidsdiensten in deze crisisperiode gewijzigd zijn en dit, door middel van een vergelijking met de cijfers van de recentste nationale gezondheidsenquête in 2018.

Om deze vergelijking mogelijk te maken, zijn in beide studies zoveel mogelijk dezelfde vragensets gebruikt.

3. Het informeren van onze beleidsmakers

Het onderzoek is uiteindelijk bedoeld om onze politici te informeren. Zij moeten zich bewust zijn van de impact van de coronacrisis op de gezondheid van de Belgen.

Bovendien is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de manier waarop de bevolking omgaat met de veelheid aan informatie: In hoeverre heeft de bevolking vertrouwen in de overheid? Via welke bronnen krijgt de bevolking informatie over de situatie? Leeft de bevolking de hygiëne- en quarantainemaatregelen na?

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest.

⇒ De online vragenlijst is beschikbaar in 4 talen: Nederlandstalige versie