AZ Herentals, Ziekenhuis Geel, Heilig Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout bereiden zich deze week volop voor om deze gedeeltelijke heropstart vanaf maandag op een veilige manier mogelijk te maken.

'We willen wel benadrukken dat het voorlopig slechts gaat over ongeveer 30% van de consultaties, ingrepen en onderzoeken, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest dringende afspraken', zegt Lies Delvaux, communicatie AZ Turnhout - Ziekenhuisnetwerk Kempen.

'Alle niet-essentiële consultaties en ingrepen in alle Belgische ziekenhuizen werden half maart geannuleerd om alle aandacht te kunnen richten op de toestroom van coronapatiënten.

Heel voorzichtig zullen de ziekenhuizen, net zoals de huisartsen, vanaf maandag een beperkt aantal (semi)-dringende afspraken opnieuw laten doorgaan.

Op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdagavond 24 april werd aangehaald dat vanaf 4 mei de toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk weer uitgebreid zal worden.

Maar dat dit wel op een veilige manier dient te gebeuren met respect van alle voorzorgsmaatregelen.

De 4 Kempense ziekenhuizen volgen in grote lijnen dezelfde aanpak, maar qua concrete uitwerking op de vloer kunnen er lichte verschillen zijn. We verwijzen daarvoor naar de info op de website van uw ziekenhuis.'

Wat betekent dit concreet voor onze patiënten?

'Om veilig te kunnen werken kunnen we in een eerste fase slechts 30% van onze normale activiteit weer opstarten. We geven hierbij voorrang aan patiënten met uitgestelde (semi)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen.

Onze artsen hebben een overzicht van alle afspraken, onderzoeken en ingrepen die uitgesteld zijn. Wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u. We vragen daarom alle patiënten om geduld en niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis of de dienst.

We gaan alsnog veel niet-dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen moeten uitstellen, ook van de afspraken die al ingepland stonden vanaf 4 mei. Op welke manier u hiervan op de hoogte wordt gebracht, leest u op de website van uw ziekenhuis.

Heel onze werking moet herbekeken worden. Consultaties, opnames en operaties zullen anders lopen dan normaal.

Enerzijds omdat we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand tussen patiënten onderling (social distancing), anderzijds omdat er steeds nog heel wat medewerkers en artsen instaan voor de zorg van COVID-19 patiënten.

Iedereen moet beseffen dat dit een hele uitdaging is voor de zorgsector: we zullen nog een tijdlang moeten werken met beperkte middelen, beschermingsmaterialen en medewerkers.

Want veel zorgverleners zijn nog nodig op de COVID-afdelingen. Bovendien vraagt dergelijke heropstart een enorme voorbereiding op alle vlakken.

Denk aan veilige triage aan het onthaal, infrastructurele ingrepen om afstanden te kunnen bewaren, herverdeling van zorgpersoneel over verschillende diensten, het verschuiven van afspraken, opnieuw opstarten van operatiezalen, enzovoort.

We vragen om het nodige begrip en geduld bij onze patiënten, zeker de eerste week van de heropstart.'

Bezoek toelaten kan nog steeds niet

'De bezoekregeling van patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuis is nog niet veranderd. Daar volgt elk ziekenhuis de overheidsrichtlijnen. Patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis komen alleen, mits enkele uitzonderingen waarin we wel een vertrouwenspersoon toelaten.'

Iedereen passeert een triagepunt en krijgt een mondmasker

'Aan de onthalen van de ziekenhuizen zal iedereen die binnenkomt voorbij een triagepunt moeten passeren waar je richtlijnen en een mondmasker krijgt.

Elk ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om de wachttijden en -rijen zo kort mogelijk te maken en met de nodige afstand tussen mensen.'

Overal afstand houden van elkaar

'Net als in winkels en op openbare plaatsen zullen we in het ziekenhuis infrastructurele aanpassingen doen en visueel aanduiden waar je mag staan of zitten.

Op die manier willen we overal garanderen dat iedereen minstens 1,5 meter afstand kan houden van andere patiënten en van medewerkers.  Foto az/N.

Meer info over de geldende maatregelen en de concrete aanpak en werkwijze in de 4 ziekenhuizen :
www.azherentals.be
www.ziekenhuisgeel.be
www.azmol.be
www.azturnhout.be