Over Luyten, Voeten en Smits...  De nalatenschappen van de twee grote Kempense kunstliefhebbers Ronald Luyten (1953-2017) en Hugo Voeten (1940-2017) vinden elkaar in deze tijdelijke tentoonstelling in Art Center Hugo Voeten Herentals.

Ze vormen de inspiratiebron voor een dialoog met uiteenlopende
modernistische werken op doek en papier, aangevuld met beeldhouwkunst, fotomateriaal en brieven.

Ronald Luyten staat in de regio bekend als Ruwe Ronald of dj De Witte Stilte. Hij zou in 2020 zijn vijftigjarige dj-carrière vieren.

Naast zijn passie voor muziek, had hij ook een absolute passie voor kunst. Bij testament schonk hij zijn nalatenschap en werken uit De Kunstkamer – zijn kunstatelier op de Molenvest in Herentals – aan de Vrienden van het Jakob Smitsmuseum in Mol.

De schenking omvatte topwerken van Jakob Smits. Iets later zag de Stichting Ronald Luyten/Jakob Smits het levenslicht om het artistiek oeuvre van deze kunstenaar en tijdgenoten te blijven promoten.

Ook bezit de Collection Hugo Voeten kunst die mooi aansluit bij het tijdvak van Jakob Smits. Ondernemer Hugo Voeten had in zijn vroege verzamelperiode namelijk een uitgesproken interesse in Belgische kunst vanaf 1880.

Het is precies aan het einde van dit decennium dat de in Rotterdam geboren Jakob Smits (1855-1928) meer en meer interesse voor de Kempen ontwikkelt en er zich uiteindelijk vestigt. Hij was onder de indruk van de streek en vond er veel inspiratie, maar leefde er vooral in armoede. Toch werkte hij er onvermoeibaar aan wat hij later "mijn eenvoudig werk, symbolisch, poëtisch en echt" zou noemen.

De Kunstkamer: het concept

Het traject doorheen deze expositie voert u langs kunstwerken en documentatie-materiaal van maar liefst vier unieke actoren.

Uiteraard zijn er stukken te zien uit de Collection Hugo Voeten en het legaat Ronald Luyten dat is ondergebracht in de Stichting Ronald Luyten/Jakob Smits. Daarnaast zijn er kunstwerken afkomstig uit het Jakob Smitsmuseum van Mol en hebben de erven Jakob Smits een mooie bijdrage geleverd.

Diverse stukken zijn nog nooit eerder aan het publiek getoond.

Het idee van De Kunstkamer van Ronald Luyten vormt het uitgangspunt van het parcours. Dit was de plek in Herentals waar hij regelmatig salons organiseerde en kunst presenteerde. Het verscheiden bronnenmateriaal leidde tot kleinere
expositiewanden die we gemakkelijkheidshalve kunstkamertjes of kortweg Kamer noemen.

In totaal belichten tien haltes een specifiek item en bijzondere link met de gepresenteerde collecties. Zo komt in een eerste kamer Mol anno 1888 aan bod en
komen en enkele volgende kamers de relaties tussen Smits en Constant Permeke, Jules Schmalzigaug, Rik Wouters of George Minne aan bod.

In de laatste en grootste kamer 10 staat het legaat Luyten centraal. De bijzondere white cube van het Art Center Hugo Voeten leent zich uitstekend voor dit ensemble. Werken als De vlakte, Kempens Landschap, Het gehucht,

De soldaten trekken voorbij, Christus spreekt tot de vrouwen, ... van Jakob Smits zijn er te zien.

Een uitsnede uit een brief uit 1913 van Schmalzigaug aan Smits bekroont deze zaal en meester uit Achterbos met de woorden:

(...) Schilderen is één ding, de natuur is iets anders en wordt pas groot als zij gezien wordt doorheen dat andere. In wezen: bestond de Kempen vooraleer u er het symbool van had uitgedrukt?

Ik denk het niet, want voor u was er enkel Conscience geweest en dat wil zeggen dat u een Kempen gevonden hebt die nog maagdelijk was van elke artistieke context. U bent het die haar overweldigd en bevrucht heeft en u bent de vader van een mooi oeuvre, want vandaag bestaat de Kempen in Schoonheid. (...).

De scenografie de De Kunstkamer is spaarzaam en uitgepuurd zodat alle gepresenteerde werken de nodige zuurstof krijgen om zich te laten bewonderen. Enkele schilderijen en documenten werden nog nooit eerder aan het publiek getoond.

Elke bezoeker ontvangt een zorgvuldig vormgegeven tentoonstellingsgids om het verhaal achter de werken tijdens het bezoek te ontdekken. Om de kunstwerken maximaal te laten inwerken op de kijker werden geen labels aangebracht.

Een project i.s.m. Collection Hugo Voeten, Stichting Ronald Luyten/Jakob Smits, vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum, 't Schaliken & Stad Herentals.

Praktische informatie

De tentoonstelling loopt tot eind december 2020 in Art Center Hugo Voeten in Herentals (Vennen 22, 2200 Herentals). In het kader van COVID-19 is reservatie op voorhand verplicht. Koop minstens 24 uur op voorhand via
https://collectionhugovoeten.simplybook.it/ een ticket. Alle bezoeken verlopen coronaveilig. 

Op deze dagen is de expo open:

- De Kunstkamer (5 euro): elke vrijdag tussen 14 en 17 uur

- Combinatie van De Kunstkamer + Collectie Hugo Voeten (10 euro): elke donderdag tussen 10 en 15 uur. Bel 014 22 91 18 of mail info@artcenterhugovoeten.org voor verdere inlichtingen en bezoek onze website
http://artcenter.hugovoeten.org/ voor meer informatie.

Reserveren kan via https://collectionhugovoeten.simplybook.it/.

Op zondag 15.11.2020 geeft Ivo Verheyen om 10:30 uur een lezing over het succes van wederzijds respect tussen Ronald Luyten en het Jakob Smitsmuseum.

De lezing vindt plaats in Art Center Hugo Voeten. Tickets via www.schaliken.be. Het publiek kan De Kunstkamer voor of na de lezing dan eveneens bezoeken.'