De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde afgelopen week de oprichting het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, en bijhorende statuten unaniem goed.

Met deze stap neemt het provinciebestuur het recreatiedomein op 1 januari 2021 definitief over en realiseert het een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord.

De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein. Foto: De Lilse Bergen // Ian Segal voor Provincie Antwerpen