Vanaf dinsdag 4 april verhuist onze wekelijkse dinsdagmarkt tot minstens aan het bouwverlof in juli naar ... de Markt.

De tijdelijke verhuis is noodzakelijk door het startevenement voor de Scheldeprijs op woensdag 5 april én aansluitende herstellingswerken in de Corbiestraat en de Lakenmakersstraat.

Met deze beslissing maakt het gemeentebestuur van de nood een deugd. We houden de volledige dinsdagmarkt compact én geven deze wekelijkse winkeltraditie de centrale plaats die ze verdient.

Om deze tijdelijke verhuis te vieren, organiseren we op dinsdag 4 april een heuse feestmarkt op de nieuwe locatie.

De combinatie van de voorbereiding op de Scheldeprijs op woensdag 5 april en de herstellingswerken aan de natuursteen in Lakenmakersstraat en Corbiestraat, stelde het gemeentebestuur voor een grote uitdaging. Ofwel verplaatsen we de dinsdagmarkt telkens gedeeltelijk, waardoor de opstelling van de markt wekelijks verandert én de markt geen aaneensluitend geheel meer vormt. Ofwel verhuizen we de volledige markt tijdelijk naar een 'nieuwe' uiterst aantrekkelijke locatie.

Integrale verhuis naar ... de Markt

Na het bekomen van de vereiste toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder kwam de tweede optie uit de bus. Dit betekent dat de integrale markt vanaf dinsdag 4 april verhuist naar de historische Markt, de aansluitende Rivierstraat en parking Rivierstraat. Op die manier blijft de verplaatste dinsdagmarkt compact, wat zeer belangrijk is voor onze wekelijkse marktbezoekers. Bovendien behouden we dezelfde opstelling voor een periode van twee maanden, waardoor trouwe klanten snel hun vaste kraam hebben teruggevonden.

Startschot met feestmarkt

Om de verhuis meteen goed in te zetten, organiseren we op 4 april een heuse feestmarkt. Om het oude marktgevoel van weleer te laten herleven, voorzien we allerlei randanimatie met muziek, toneeltjes, authentieke foto's, een 'historische' selfiestand,...

Gevolgen voor verkeer

De verplaatsing naar de Markt heeft enkele gevolgen op vlak van verkeer.

Wanneer je via de Molderdijk naar het Centrum komt, zal je niet meer links de Markt kunnen opdraaien. De Graaf de Broquevillestraat blijft wel bruikbaar richting Centrum. Ook wordt het dan tijdelijk niet mogelijk om via de Martelarenstraat naar de Markt te rijden. De Zuiderring bereik je dan via de Borgehoutsendijk.

De Zuiderring, de Jakob Smitslaan en de Adolf Reydamslaan vormen prima alternatieven. Deze verkeersmaatregelen gelden elke dinsdag vanaf 6 tot uiterlijk 14.30 uur.

Het verlies aan parkeerplaatsen op De Markt wordt ruimschoots gecompenseerd met de parkeermogelijkheden op het Rondplein. Het Rondplein zal als betalende parking (maximum vier uur) elke dinsdag bruikbaar zijn voor de marktbezoekers, met uitzondering van 4 april. Dan wordt het Rondplein ingenomen door de tenten en het podium voor de Scheldeprijs op 5 april. Op marktdagen kan parking Den Uyt perfect gebruikt worden als gratis parking.

Kinderdagverblijf Molleke en de personeelsparking van Gemeenschapscentrum De Markt blijven via de Rivierstraat via stapvoets verkeer bereikbaar. De Academie Beeldende Kunsten, de jeugddienst en dienst buitenschoolse kinderopvang blijven ook tijdens de dinsdagmarkt te voet bereikbaar via de hoofdingang van De Zwaan.

Herstellingswerkzaamheden

De herstellingswerkzaamheden aan de natuursteen op verschillende locaties in onze gemeente vinden gespreid plaats in de periode tussen 20 februari en het najaar. De verdere timing en de precieze fasering volgen de komende weken.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be