Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De provincie mag De Warande in Turnhout dan toch voort blijven besturen van Vlaams Parlement

Warande archief - foto rr

De Warande in Turnhout kan voorlopig voort blijven bestaan onder het bestuur van de provincie. Daarvoor is in het Vlaams parlement een decreet goedgekeurd. Cultuur is geen bevoegdheid van de provincies meer.

Daarom moest voor De Warande een nieuwe beheerder gezocht worden, maar die werd nog niet gevonden.

Vanmorgen, in alle vroegte rond 5.30 uur, heeft het Vlaams parlement het decreet goedgekeurd, waardoor de provincie, bij uitzondering, cultuurhuis De Warande kan blijven besturen. Het decreet geldt voor onbepaalde duur, al benadrukt het wel dat het maar om een tijdelijke oplossing gaat tot er een overnemer wordt gevonden. (VRTNWS)

Warandestraat, Turnhout, België

Warande archief - foto rr

Deel dit artikel