Georges Gilkinet: 'Het standpunt van ENGIE is duidelijk en bevestigt de opties die in het regeerakkoord van Vivaldi zijn opgenomen. Er is slechts een Plan A voor de toekomst van hernieuwbare energie in het land.

Vandaag ligt de energietransitie eindelijk op schema. Zoals voorzien in het regeerakkoord heeft de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, een degelijk dossier voorbereid met diverse rapporten en analyses waaruit blijkt dat Plan A voor een toekomst met 100% hernieuwbare energie mogelijk is.

En ENGIE heeft dit zojuist nog eens bevestigd aan de regering: er is geen plan B, geen mogelijkheid om twee kernreactoren uit te breiden tegen 2025.

Dankzij het werk van Tinne Van der Straeten heeft België eindelijk een duidelijke visie voor de lange termijn, waar alle economische actoren en burgers om vragen.

Georges Gilkinet: "Deze brief van Engie bevestigt wat bijna iedereen al wist: er is geen mogelijk Plan B(ouchez) op energiegebied, er is geen mogelijkheid om, zelfs niet tijdelijk, twee kernreactoren uit te breiden. En hoe dan ook, het regeerakkoord is duidelijk over de te volgen weg op energiegebied. Het is tijd om ons te concentreren op Plan A, opgesteld door de huidige minister van Energie.

Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, maar er is nu eindelijk een geloofwaardig plan voor een toekomst met hernieuwbare energie voor ons land."