Donderdagmorgen 24 juni wordt de nieuwe stalen tuibrug in Herentals aan de Herenthoutseweg-Eilandje opengesteld voor het verkeer.

De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter.

"Op die manier stimuleert De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk", zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

"Met de opening van de nieuwe brug in Herentals zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel. Straks zal iedereen de vruchten kunnen plukken van deze capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal."

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal: "In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg.

Daarom investeerde Vlaanderen 16,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug. De Vlaamse regering heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer nog beduidend te verhogen.

Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen."

"Ondertussen zijn 45 van de 62 bruggen verhoogd en 12 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Herentals. De Vlaamse Waterweg nv wil met deze werken bedrijven nog betere kansen bieden om de waterweg in te schakelen in hun logistieke keten.

Wij houden de vaart in de verdere uitbouw van transport over water. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen," besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De oude brug langs de Herenthoutseweg in Herentals is een jaar geleden 30 meter stroomopwaarts (oosten) verschoven waar we ze opnieuw aansloten op de bestaande wegenis.

Op deze tijdelijke locatie kon de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna is de nieuwe stalen boogbrug gebouwd op de locatie van de bestaande brug. Dankzij deze werkwijze kon de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt worden tot het strikte minimum.

Bij het ontwerp van deze nieuwe brug voor Herentals ging veel aandacht naar de voorzieningen voor fietsers. De nieuwe brug heeft aan beide kanten van de rijweg (eenrichtings)fietspaden met een berijdbare breedte van elk 3 meter breed.

Tegelijk is de rijweg nog voldoende breed, zodat de bussen van De Lijn en vrachtverkeer probleemloos kunnen kruisen op de brug. Er is een scheiding tussen de rijweg en de zone voor actieve weggebruikers die zowel de verkeersveiligheid als de beleving van de brug dient.

De verbrede fietspaden zijn ook doorgetrokken tot de eerstvolgende kruispunten, zodat de fietsers comfortabel kunnen blijven rijden tot het volgende wegsegment.

Op termijn zal een fietsvriendelijkere Herenthoutseweg binnen de Ringlaan hier op aansluiten."Met deze nieuwe hogere brug bieden we niet alleen een alternatief voor het vrachtvervoer over de weg.

Ook de zwakke weggebruiker vaart wel bij deze nieuwe fietsvriendelijke brug", zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

"De nieuwe brug biedt een vlotte, veilige en comfortabele verbinding tussen het centrum van Herentals aan de ene kant en de wijken én deelgemeenten aan de overzijde. Zo wordt het voor fietsers aangenamer om te pendelen.

Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen."

Burgemeester Mien Van Olmen, stad Herentals: "Het resultaat van de samenwerking met de burgerbeweging is een brug die een pak fietsvriendelijker wordt, met brede dubbelzijdige fietspaden, een meter extra tegenover het oorspronkelijke ontwerp."

Oude brug : afbraak op 11 juli

Nu de nieuwe brug in gebruik genomen is, gaat de Vlaamse Waterweg NV de verplaatste oude brug op 11 juli afbreken.

De komende maanden worden ook de kades en jaagpaden onder de brug nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om tegen het eindejaar van 2021 klaar te zijn.  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.