De voorbije 4 jaar werden in de 4 grootste steden van de Kempen; Geel, Turnhout, Mol en Herentals liefst 3577 inbraken en inbraakpogingen plaats.

Elk jaar gebeuren er in onze vier grootste Kempense steden en gemeenten gemiddeld 635 inbraken en een 260 pogingen tot braak – gemiddeld dus een 900 inbraak(pogingen) per jaar samen.

Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals opvroeg. Van Camp: "Het goede nieuws is dat het totaal aantal gevallen van (pogingen tot) braak globaal jaar na jaar afneemt, al blijft elk geval er één teveel. De meldingen van pogingen tot inbraak zijn lichtjes gestegen – de daling is vooral te wijten aan het afgenomen aantal gevallen waarbij de inbreker effectief binnendringt."

Meestal gaat het om huisbraak (2100 gevallen tussen 2012 en 2015), maar ook bedrijven (1077) en overheidsgebouwen (400) worden door inbrekers geviseerd.

Stijging in Herentals

Een uitzondering op de regel is Herentals, waar het aantal (pogingen tot) inbraken met 21% steeg. Zowel het aantal pogingen tot braak (van 27 in 2012 tot 43 in 2015) als effectieve indringingen (van 116 tot 130) kende een toename in de Keizerstede. Mol drong het aantal (pogingen tot) inbraak met bijna een vijfde terug, Turnhout met 15% en Geel met 9%.

In Geel is de daling hoofdzakelijk te wijten aan het terugdringen van (pogingen tot) braak in bedrijfspanden: van 102 naar 37 feiten tussen 2012 en 2015.

Op nationaal niveau zet minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) in op de uitrol van het ANPR-cameranetwerk (met nummerplaatherkenning), een vlottere toegang tot internationale databanken en de kadernota integrale veiligheid.

Van Camp ziet werk weggelegd voor de steden en gemeenten: "De lokale overheden hebben evenwel de meeste bevoegdheden in handen waar ze (nog veel meer) op kunnen inzetten, zoals de inrichting van woonwijken met onder andere de inplanting van straatverlichting en sociale controle. Of de mogelijkheid om bij de aflevering van bouwvergunningen inbraakwerende maatregelen te stimuleren en de werking van buurtinformatienetwerken te ondersteunen.

Moderne technologie helpt zonder grote investeringen ook een eind: buurten verzamelen zich al vaker in Whatsapp groepen om snel te communiceren en kort op de bal te spelen bij verdachte handelingen. Patrouilles in de straten blijven ook een krachtig wapen tegen criminaliteit.

Een tegemoetkoming voor wie zich beroept op een preventieadviseur inbraak of de systematische inzet ervan kan ook. Als je weet dat de gemiddelde maatschappelijke kost van een inbraak zo'n 4.600 euro bedraagt, dan is dat de investering meer dan waard." (pp)

Foto's NNieuws en Photo News.