Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Vrienden van de Pastorij : 'Plannen voor pastorie van Sint-Martinus-Olen...'

Olen

Over de pastorie van Sint-Martinus-Olen hoort men nogal eens de vraag stellen: “Wat gaan ze daarmee doen?” Een groepje geëngageerde Olenaars, die zich De Vrienden van de Pastorij noemen, wil de vraag graag omkeren naar: “Wat gaan we daarmee doen?” Ze nodigen belangstellenden uit op een ‘open avond’

Afspraak op woensdag 25 januari, om 20.00 uur, in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg.

Overdracht

Op de website van Olen.be staat te lezen: “De pastorie van Olen-Centrum werd gebouwd in 1769. Omdat de parochie al meer dan duizend jaar bestaat, zal vroeger op deze plaats wellicht een pastoorswoning hebben gestaan. Deze norbertijnenpastorie met vest werd tot 2001 door een pastoor bewoond. Het gebouw is een beschermd monument.”

Wijlen Frans Verbeeck was de laatste ter-plaatse-wonende pastoor in de Sint-Martinusparochie. Toen de pastorie leeg kwam te staan, was het gebouw in slechte staat. De nieuwe parochieverantwoordelijken beseften dadelijk dat de renovatie en de instandhouding ervan hun parochiaal petje ver te boven gingen. Daarom werd besloten – in overleg met toenmalig vicaris-generaal Rik Aegten – om er als parochie niet langer gebruik van te maken.

De gemeente gaf de pastorie toen een beperkte opknapbeurt en bracht er gedurende een tijd enkele van haar diensten in onder. Later waren het archief van de heemkring De Linde en van de Sint-Antoniusgilde er onder andere gevestigd. Ook de Olense Kartoenale vond er een werkplek en een onderkomen.

Renovatie

“De pastorie kreeg in 2021 een flinke opknapbeurt...  Wat is er gebeurd?

  • De gevel werd gereinigd en kreeg nieuw voegwerk.
  • Het dak werd vernieuwd.
  • Het buitenschrijnwerk werd gerestaureerd.
  • In het gebouw kregen onder meer de vloeren, bepleistering, schouwmantels en binnendeuren een opknapbeurt.”

Het lokaal bestuur van Olen zoekt nu naar een nieuwe invulling voor de pastorie. In het voorjaar van 2023 start de zoektocht naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. De functies kunnen uiteenlopend zijn.

Dit kan gaan van horeca, handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaars. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk. Bovendien moet elke nieuwe functie respect hebben voor het historische karakter van het gebouw.

Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken moeten steeds gebeuren in overleg met de erfgoedconsulent. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is, moet bijgesteld worden. De procedure hiervoor is opgestart.

Ideeën

Een aantal mensen uit Olen, die zich de Vrienden van de Pastorij noemen, hebben inmiddels enkele keren de koppen bij elkaar gestoken. Ze zien tal van mogelijkheden voor het gebouw op allerlei terreinen: cultureel, sociaal, educatief,…

Ook qua horeca en ontspanningsmogelijkheden zijn er heel wat opties. De nabijheid van het lokaal dienstencentrum Komie Geire – met tussen beide gebouwen in een mooi parkgebiedje – is een grote troef. De Vrienden van de Pastorij zouden heel graag zien dat het gebouw het ‘bruisend hart van Olen-Centrum’ wordt.

Daarover willen ze graag in gesprek en in overleg gaan met het lokaal bestuur.

Maar vooreerst willen ze weten of er nog mensen hier zo over denken. Heeft dit idee met andere woorden een draagvlak? Leven er nog andere interessante ideeën? Daarom is er een ‘open avond’ gepland op woensdag 25 januari om 20.00 uur in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire.

Eerst wordt de pastorie samen bezocht en daarna worden de koppen bij elkaar gestoken. Misschien wordt er wel een aanzet gevonden voor een antwoord op de vraag: “Wat gaan WE doen met de pastorij?”.

Olen pastorij

Olen pastorij

Olen

Deel dit artikel