U bent hier

De Wamp krijgt in Oud-Turnhout en Retie een ecologische facelift

Kempen regio | Neteland
13.11.2017 - 18.13u
Door: Mark Jaspers

De provincie Antwerpen legt in de Wamp vistrappen aan om bedreigde vissoorten makkelijker tot paai- en voedselplaatsen stroomopwaarts de beek te krijgen. In Kasterlee verving de provincie 2 jaar geleden in nauw overleg met de landbouwers 3 stuwen door vistrappen.

In dit project werkt de provincie nauw samen met Pidpa en een particuliere eigenaar. De vissen krijgen bijkomend een beter leefgebied door plaatselijk de oevers af te schuinen, stroomdeflectoren te plaatsen en een paaizone aan te leggen.

Volgens de Europese habitatrichtlijn moeten vissen vanuit de Kleine Nete stroomopwaarts naar de bovenloop van de Wamp kunnen zwemmen om voedsel te zoeken en zich voort te planten. De provincie beheert de Wamp en vervult daarin ook een rol inzake vismigratie. Rik Röttger, gedeputeerde van integraal waterbeleid, voegt toe: "Op de Wamp zitten zeldzame en beschermde vissoorten als de kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad en kopvoorn. Uit onderzoek bleek al dat de vistrappen die in 2015 werden aangelegd, een positieve invloed hadden op de aanwezige vispopulatie."

Vorige week is aannemer Van Raak gestart met de werken stroomafwaarts de Kinschotseweg. Twee nieuwe vistrappen zullen de Wamp binnenkort vispasseerbaar maken. Op gronden van Pidpa wordt een flauwere oeverzone aangelegd. De provincie laat bovendien een grindzone aanleggen in de Wamp als extra paaiplaats voor kopvoorn en serpeling. Enkele stroomdeflectoren zorgen voor meer variatie in de stroming van de beek. Al deze maatregelen samen dragen bij tot een zeer divers leefgebied waar hopelijk veel vissoorten hun plekje kunnen vinden.

De werken zullen klaar zijn voor de aanvang van het nieuwe teeltseizoen. Zo blijft de impact op de landbouw minimaal.

PRAKTISCHE INFO
De provincie investeert 396.000 euro incl BTW in het ecologische project. Het aandeel van Pidpa bedraagt 26.000 euro incl BTW. Pidpa is het waterbedrijf van de provincie Antwerpen. Naast de productie en distributie van drinkwater, zorgt Pidpa voor het professionele beheer van afval- en regenwater.
Een deel van de investering wordt betaald met subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor meer info over de historiek van het project en de details van de werken, verwijzen we naar de provinciale website.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto