Borstvoeding geven is natuurlijk, maar is nog veel meer.. Borstvoeding is bevorderlijk voor het contact van de baby met de huid, de warmte, de reuk en de stem van zijn moeder. Borstvoeding heeft tal van nutritieve, fysiologische en psychologische effecten

Moedermelk is een zeer goede voeding

Moedermelk is door zijn kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling (eiwitten, koolhydraten en vetten) de beste voeding voor baby's.

Moedermelk bevat driemaal minder eiwitten dan koemelk. De eiwitten in moedermelk bevatten tweemaal minder caseïne, en door de aanwezigheid van specifieke aminozuren (aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten) kan moedermelk beter worden verteerd. Wat de vetten (of lipiden) betreft, moedermelk bestaat voor 80% uit lange keten triglyceriden en bevat meer cholesterol, wat goed is voor de werking van het lichaam van de baby.

Moedermelk bevat bovendien viermaal meer linolzuur, een vetzuur dat essentieel is voor de bouw van de hersencellen. Veel cholesterol is goed voor zuigelingen: cholesterol vormt immers de basis bij de aanmaak van allerlei hormonen en celmembranen. Moedermelk bevat meer suiker dan koemelk. Moedermelk bevat 90% lactose, dat wordt omgezet in galactose.

De hersenen van de zuigeling hebben galactose nodig voor hun maturatie (of rijping). Sommige suikers (zoals oligosacchariden) zijn ook bijzonder nuttig voor de maturatie van het spijsverteringskanaal van de baby. Moedermelk bevat viermaal minder minerale zouten, waardoor de nieren dus minder worden belast.

Moedermelk bevat een ideale hoeveelheid calcium en een ideale calcium-fosforverhouding. Moedermelk bevat een kleine hoeveelheid ijzer, die gemakkelijker wordt geabsorbeerd dankzij de aanwezigheid van een specifieke molecule, transferrine. De hoeveelheid vitaminen in de moedermelk hangt af van de hoeveelheid vitaminen die de moeder zelf inneemt.

Daarom wordt aanbevolen tijdens de zwangerschap (vitamine D) en na de bevalling (vitamine K1) vitaminesupplementen in te nemen.

 Fysiologische troeven

In vergelijking met koemelk is moedermelk beter voor de maturatie en de groei van het lichaam, ook al worden die voordelen soms overschat, en moedermelk biedt een betere bescherming tegen infecties en allergieën.

De maturatie van het lichaam

Het spijsverteringsstelsel en de hersenen zijn bij de geboorte nog niet volledig ontwikkeld. Moedermelk bevat meer dan 20 enzymen (stoffen die de biochemische reacties activeren), die de relatieve onrijpheid (of immaturiteit) van bepaalde functies compenseren en een rechtstreeks effect hebben op de groei.

 

De groei van de zuigeling

Moedermelk bevat "groeifactoren", dat verklaart waarom zuigelingen die borstvoeding krijgen, beter groeien.

Bescherming tegen infecties

Moedermelk beschermt de zuigeling tegen bepaalde infecties dankzij de aanwezigheid van specifieke stoffen, nl. immunoglobulinen. Moedermelk bevat immunoglobulinen die door de moeder zelf worden aangemaakt, met de melk overgedragen en die het kind beschermen tegen bepaalde microben. Andere bestanddelen van moedermelk verhogen de doeltreffendheid van de cellen die het lichaam verdedigen tegen infecties, zoals de lymfocyten. 

Bescherming tegen allergie

In allergische families (astma, eczeem, enz.) loopt de zuigeling ook meer kans op allergie, met name voor koemelkproteïnen. Ook wat dat betreft, is moedermelk beter, maar de moeder zelf moet dan wel allergiserende voedingsmiddelen mijden, zoals apenootjes, eieren, enz.

Psychologische voordelen

Bij borstvoeding zet de moeder haar intimiteit, haar lichaam, haar borsten, haar vrouwelijkheid en haar moederschap in. Als alles goed gaat, vormt zich tussen moeder en kind een serene relatie. Maar dat veronderstelt uiteraard dat de moeder effectief wenst borstvoeding te geven en dat de borstvoeding niet wordt ervaren als een belasting. Volgens kinderpsychiaters vormt borstvoeding een fundamentele interactie tussen moeder en kind, een soort dialoog. Borstvoeding leidt tot tal van wisselwerkingen tussen de moeder en haar baby, bijv. de blikfixatie is bijzonder intens.

Artikel gepubliceerd door Bronnen: L'allaitement maternel, Justine Stainte, Edition de l'Hôpital Sainte-Justine, Coll. Parents. L'allaitement, France Guillain, Ed. La Plage, Coll. Alternatives.