Zorginstelling De Witte Mol aan Galbergen organiseert de komende dagen collectieve testrondes om een besmettingscluster helder in kaart te brengen en de verdere verspreiding zo snel mogelijk te stoppen.

De afgelopen dagen hebben 10 zorggebruikers binnen één leefgroep én 6 medewerkers positief getest op corona. Deze medewerkers waren actief in verschillende leefgroepen.

In samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid werd donderdag 9 september beslist om alle medewerkers en zorggebruikers van alle leefgroepen twee keer te testen.

'Als zorgorganisatie zijn we uiterst verrast door deze grote uitbraak. Onze vaccinatiegraad is bijzonder hoog, zowel bij zorggebruikers als medewerkers. Bij onze zorggebruikers bereikten we maar liefst 99%.

De eerste coronabesmetting bij een zorggebruiker van De Witte Mol kwam afgelopen weekend aan het licht tijdens een ziekenhuisopname voor een medische klacht die geen verband hield met corona.

Na ontdekking van deze besmetting ondergingen de overige bewoners van deze leefgroep zo snel mogelijk een coronatest. Dit leidde tot vier extra positieve resultaten. Inmiddels hebben alle tien zorggebruikers van deze leefgroep een positieve test afgelegd.'

Ziektesymptomen

'Eén van de getroffenen werd voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis, maar stelt het inmiddels goed. Hij blijft voorlopig nog in het ziekenhuis voor optimale medische verzorging.

De andere besmette zorggebruikers met ziektesymptomen krijgen de nodige medicatie en worden goed verzorgd binnen De Witte Mol. Deze leefgroep verblijft binnen de zorginstelling in volledige isolatie.'

Medewerkers

'Naast de zorggebruikers trof het virus ook een aantal zorgmedewerkers. Zes medewerkers hebben inmiddels een positieve test afgelegd. Enkele besmette medewerkers vertonen geen ziektesymptomen, anderen kampen met matige ziekteverschijnselen.'

Andere leefgroepen

'Verschillende besmette medewerkers werken ook in andere leefgroepen. Door de fysieke aard van de contacten leidde dit tot een preventieve quarantaine voor vijf andere leefgroepen. Ook deze zorggebruikers werden inmiddels getest. Het dagcentrum voor minderjarigen is eveneens tijdelijk gesloten, waarbij de kinderen in thuisisolatie gingen.'

Volledige zorginstelling

'Na een grondige analyse van de situatie in samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid besliste de crisiscel van De Witte Mol vandaag om een collectieve testronde te organiseren voor de volledige zorginstelling.

Deze testronde zal twee keer uitgevoerd worden bij alle zorggebruikers en medewerkers, telkens gespreid over twee dagen. Deze collectieve testen moeten een helder beeld geven van de situatie in alle leefgroepen en bij alle medewerkers.'

Persoonlijk ingelicht

'Inmiddels hebben we de familieleden van de leefgroepen in groepsquarantaine persoonlijk ingelicht over de lopende maatregelen.

Ook bij een positieve test zullen we meteen alle betrokkenen persoonlijk informeren. Elke positieve test leidt mogelijk tot een bijsturing van de quarantainemaatregelen binnen de zorginstelling.'

Medische opvolging

'De Witte Mol begrijpt zeer goed de ongerustheid die deze moeilijke situatie veroorzaakt bij zorggebruikers en hun familieleden.

We leveren alle mogelijke inspanningen om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen. In elk geval garanderen we de beste medische opvolging voor de zieke zorggebruikers.

Gezien de hoge vaccinatiegraad zijn we uitermate verrast door de snelle uitbraak en verspreiding van het virus in onze zorginstelling. Als zorgorganisatie hebben we op elk moment nauwgezet gewerkt volgens de geldende preventierichtlijnen voor onze sector.' Foto rr.