In een democratische samenleving is de brede verspreiding van informatie een must. Een correcte kennis van de feiten, oorzaken en gevolgen, en van de politieke programma’s, is nodig om gefundeerde keuzes te maken. We rechtvaardigen onze beslissingen en meningendoor onze perceptie van de werkelijkheid. Maar is onze voorstelling wel juist, is ze volledig, of is ze een leugen?

Die brede verspreiding van informatie is de opdracht van de media. Zij dragen dus een grote verantwoordelijkheid en hebben tergelijkertijd enorme macht. De door de jaren heen aanzwellende kritiek op commercialisering, tijdsdruk, deontologische flexibiliteit,… doen heel wat vragen rijzen over de macht van de media.

Daarover organiseert Vormingplus Kempen  een waaier van activiteiten.
Vormingplus Kempen  wil  het gesprek over de media stimuleren en tegelijkertijd burgers en organisaties wapenen om met de veranderende media om te gaan:

-          Om burgers beter te informeren plannen we  5 gespreksavonden over de Macht van de Media

-          Om organisaties wegwijs te maken in het medialandschap bieden we een uitgelezen selectie achtergrond informatie via onze website.

-          Daarnaast brengen we een aantal interessante sprekers samen en moedigen organisaties aan daarmee zelf activiteiten op te zetten i.v.m. de ‘Macht van de Media’.

-          Tot slot plannen we in 2015 concrete projecten rond dit thema i.s.m. lokale groepen.


Vijf spraakmakende debatten over de macht van de media
Samen met de vijf Kempense cultuurcentra en de collega’s van Vormingplus Mechelen organiseert Vormingplus Kempen  vijf gespreksavonden over de macht van de media. Aanleiding daarvoor zijn de vele vragen en opmerkingen die wij daaromtrent ontvingen.


Omdat die verschillende partners dit een erg belangrijk thema vonden  ontwikkelden we een ambitieus programma dat daarom ook op vijf cruciale plaatsen in onze regio  zal worden gerealiseerd. Meteen ook het eerste project dat ‘t Pact, het nieuwe samenwerkingsverband van vijf Kempense cultuurcentra, in samenwerking met het provinciebestuur van Antwerpen, opzet.

Het programma ziet er als volgt uit:

17/11/2014         CC de Werft in Geel:                                     Rol en belang van de lokale media
15/12/2014         CC ’t Getouw  in Mol – Schouwburg Rex:     De nieuwsindustrie
19/01/2015         CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg :   Deontologie en journalistieke ondergrens
16/02/2015         CC ’t Schaliken in Herentals                        Onafhankelijke en sociale media
16/03/2015         Cultuurhuis  de Warande in Turnhout   De witte media

Deze gespreksavonden hebben telkens plaats op maandagavond en starten om 19u45u (einde voorzien om  22u15). Elke avond  worden drie sprekers uitgenodigd die o.l.v. een professionele moderator met elkaar en met het publiek in gesprek gaan. Inkom is gratis.

Meer informatie :  www.vormingpluskempen.be of www.demachtvandemedia.be