Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Defensie : 'Extra steun voor Oekraïne en militairen blijven op post aan kerncentrale Doel'

Defensie

De ministerraad heeft vandaag een aantal belangrijke dossiers voor Defensie goedgekeurd. Het negentiende steunpakket voor Oekraïne werd goedgekeurd en zal zo snel als mogelijk worden geleverd aan Oekraïne.

Daarnaast werd ook de verdeling van de interdepartementale provisie voor Oekraïne goedgekeurd, waarvan Defensie over 514,20 miljoen euro kan beschikken voor de aanhoudende steun aan Oekraïne.

Tot slot werd ook ‘Operation Spring Guardian’ verlengd: Defensie neemt de bewaking van de kerncentrale van Doel op zich tot 30 april 2024.

De ministerraad ging op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het negentiende steunpakket voor Oekraïne. “Er worden zo snel als mogelijke ballistische beschermingssets en een grote hoeveelheid generatoren geleverd aan Oekraïne, die zullen worden ingezet aan het front. Met de ballistische beschermingssets verhogen we de persoonlijke bescherming van soldaten die zich elke dag inzetten om de Oekraïense bevolking te beschermen. De generatoren zijn door hun omvang snel en makkelijk verplaatsbaar op het terrein. Met dit nieuwe pakket komen we opnieuw tegemoet aan de uitdrukkelijke vraag van Oekraïne voor dit type van materiaal”, zegt minister van Defensie Dedonder.

“Ik blijf samen met de defensiestaf elke steunaanvraag bestuderen, in samenwerking met onze Belgische industrie. We blijven Oekraïne steunen in de bescherming van zijn bevolking en grondgebied tegen de Russische agressie.”

514,20 miljoen euro extra voor Defensie

Om de extra kosten die worden gemaakt in het kader van de steun aan Oekraïne te dekken, werd vandaag ook de verdeling van de eerst schijf van de interdepartementale provisie voor Oekraïne goedgekeurd door de ministerraad. Uit die provisie zal Defensie volgend jaar in eerste instantie een beroep kunnen doen op 428,70 miljoen euro bijkomend budget, om de kosten van de steun aan Oekraïne mee op te vangen. Een tweede schijf van een minimumbedrag van 85,5 miljoen euro wordt vanaf april voorzien.

Nieuwe militaire materiele steun en de deelnames aan onder meer de F-16-coalitie en de ontmijningscoalitie, zullen eveneens dankzij dit bijkomend budget verder kunnen worden gefinancierd.

“Dankzij dit bijkomende budget verzekeren we ons ervan dat Defensie ook volgend jaar Oekraïne zal kunnen blijven steunen, zowel op vlak van opleidingen als toekomstige leveringen van materieel”, aldus minister Dedonder.

Kerncentrale Doel: militairen blijven op post

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Defensie Ludivine Dedonder wordt “Operation Spring Guardian” in steun van de federale politie verlengd. Een detachement militairen blijft tot 30 april 2024 instaan voor de bewaking van de kerncentrale in Doel om capaciteit vrij te maken van de federale politie voor andere opdrachten.

“Operation Spring Guardian” – de bewaking van de kerncentrale in Doel door militairen dus – loopt sinds 2 mei 2023 en zal volgens dit nieuwe akkoord aflopen op 30 april 2024.  Foto Johan Temmerman/ NNieuws.

Defensie

Deel dit artikel