Volgens de krant De Morgen zal defensie in de nabije toekomst 15 kazernes moeten sluiten. Dat stelt een onderzoeksteam van de krant dat zelf de analyse heeft gemaakt van een mogelijke hervorming.  De fotograaf van De Morgen werd vrijdag opgepakt aan de kazerne van het 29Bn voor het illigaal fotograferen van een militair domein. Hij moest alle foto's deleten.  Politie Neteland stelde een pv op.

In Grobbendonk (29Bn) zijn zo'n 400 medewerkers gekazerneerd, in Berlaar 90.  Samen 490 personeelsleden die een nieuwe werkplek zouden krijgen.

De Landcomponent zou daarbij omgevormd worden tot een snelle interventiemacht. 'Klassieke slagvelden tussen staten zien we immers nog nauwelijks' zo luidt het. Meestal zijn internationale interventies nodig in interne conflicten met rebellen of milities als IS. De kans is groot dat deze tendens van 'hybride oorlogsvoering' zich nog een tijd doorzet.

Binnen de landmacht verschuift het zwaartepunt daarom naar snel inzetbare, multifunctionele militairen. Een mogelijk scenario daarbij zou zijn:

Verdubbeling van de operationele ploegen Special Forces, waarbij de paracommando's als basis zullen dienen.Betere voertuigen voor de landmacht, terugschroeven van 'gewone' militairen zoals infanterie en artillerie. De grootste afslanking is bij de logistiek en de genie, vooral het gedeelte dat nog in slagveldoorlogen gespecialiseerd is. Enkel de ontmijning blijft, en de niet-militaire ontmijning kan worden geprivatiseerd.

Blauwdruk voor de Belgische kazernes (volgens De Morgen) en is ons bevestigd in militaire kringen :

Onderstaand de lijst van de basissen en wat er volgens De Morgen mee gebeurt. Eerst locatie, dan het onderdeel, dan aantal personeelsleden, dan de 'toekomst', en dan de reden. Er zijn twee types kazernes hernomen:

Die (volgens de Morgen) moeten sluiten en en die zeker MOETEN openblijven. De kazernes die niet hernomen zijn (zoals bvb de volledige zeemachtbasis in Zeebrugge, de Genie in Burcht, de paracommando's in Flawinne en Tielen [Dus Flawinne OF Tielen OF beide houden]) zijn twijfelgevallen.

LOMBARDSIJDE - Medische component en landmacht - Luchtdoelartillerie - 450 - De luchtdoelartillerie moet niet op een aparte kazerne blijven - SLUITEN

KOKSIJDE - Luchtmacht - NH90 en Alouette - 360 - Projectontwikkelaars lonken al lang achter deze gronden - SLUITEN

IEPER - Landmacht - Logistiek (depot) - 300 - Dit depot kan vrij makkelijk verhuizen - SLUITEN

GENT - Gezamenlijk - Informatiecentrum en provinciecommando - 35 - De Leopoldskazerne is nu al meer historische site dan legerkazerne (BMI: en als volgens De Morgen toch alles in OVl dichtgaat, dus ook nutteloos) - SLUITEN

GAVERE - SEMMERZAKE - Luchtmacht - Air Traffic Control Center - 250 - Moet r een speciale hub blijven voor militaire luchtverkeersleiders? - SLUITEN

DOORNIK - Landmacht - Opleidingscentrum Logistiek - 170 - Ook deze kazerne ligt ver van het centrum. Al zeker de logistiek afdeling kan verhuizen - SLUITEN

BERLAAR - Gezamenlijk - Distributiecentrum wisselstukken - 250 - Hier is de garage van het leger, een functie die ook naar andere basissen kan - SLUITEN

BRASSCHAAT - Landmacht - Bataljon Artillerie - 670 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

GROBBENDONK - Landmacht - 29Bn Logistiek - 420 - ook de logistiek van deze kazerne kan verplaatst worden - SLUITEN - zou naar Heverlee verhuizen.

LEOPOLDSBURG - Landmacht - Vanalles - 2500 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

KLEINE-BROGEL - Luchtmacht - F16 - 1450 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

NEDER-OVER-HEEMBEEK - Medische en gezamenlijk - Militair Hospitaal - Human resources - Well-being - 1500 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

MELSBROEK - Luchtmacht - C-130 - 930 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

HEVERLEE - Landmacht - ISTAR en SFG - BLIJFT ZEKER BESTAAN

BEAUVECHAIN - Luchtmacht - A109, NH90 - 1400 - BLIJFT ZEKER BESTAAN

SPA - Landmacht - 12/13de Li - 540 - Te ver van het centrum, trainingskamp kan wel blijven bestaan - SLUITEN

BASTENAKEN - Landmacht - Museum - 80 - Moeten er hier zoveel mensen werken? - SLUITEN (privatiseren)

ARLON - Landmacht - CBOS - Competentiecentrum landmacht - Waarom een school aan de grens met Luxemburg open houden ? - SLUITEN

FLORENNES - Luchtmacht - F16 - 1310 - Twee basissen is te veel. De sluiting van Florennes is logischer dan die van Kleine Brogel - SLUITEN

NIJVEL - Medische en landmacht - Apotheek en MP's - 280 - Apotheek kan verplaatsen naar NOH - SLUITEN

BELANGRIJK: Dit is een analyse van DE MORGEN en dit gaat over basissen, niet de eenheden. Voor het volledig artikel en het waarom die basis en niet die, lees De Morgen Weekend.


Update : maandag 23/2 7u : 

Binnen kringen van defensie verneemt onze redactie dat er helemaal niets vaststaat. 

Er is nog geen enkele beslissing genomen voor de sluiting van welke kazerne dan ook. Alles hangt af van het strategisch plan dat er tegen het zomerreces zal zijn. In ieder geval heeft minister Steven Vandeput reeds aangekondigd dat hij bij eventuele sluitingen van kazernes of het bepalen van welke kazernes welke capaciteiten zullen behouden, heel zeker zal rekening houden met een voldoende en leefbare spreiding over heel het land.

Dat is sowieso een belangrijk facet voor defensie om ook in de toekomst in heel het land te kunnen blijven rekruteren.