Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Definitief kruis over renovatie Café Boulevard Mol met aanpalend nieuwbouwhotel

De deputatie van de provincie Antwerpen zet een definitief kruis over de plannen voor de renovatie van Café Boulevard in Mol en een aanpalend nieuwbouwhotel.

De deputatie oordeelt dat de plannen te grootschalig zijn voor deze locatie en dat de achterbouw van het nieuwbouwhotel met drie verdiepingen de privacy van de buurtbewoners aantast. De beslissing betekent dat de voorliggende plannen niet kunnen gerealiseerd worden. Het is nu aan de eigenaar om nieuwe plannen voor een aangepast project uit te werken. Wanneer een nieuw dossier wordt ingediend, volgt een openbaar onderzoek.

De renovatie van Café Boulevard en de nieuwbouwplannen in de Corbiestraat voor een aanpalend hotel liggen al langer op tafel. Het nu definitief afgekeurde project bestond uit twee grote delen. De ontwerpplannen omvatten allereerst de renovatie, omvorming en uitbreiding van het leegstaande Café Boulevard tot een restaurant en lounge. Het bestaande gebouw werd daarbij integraal behouden – met uitzondering van een kleine achterbouw – en uitgebreid met een nieuwe achterbouw.

Daarnaast zat in het project een losstaande nieuwbouw vervat. Deze nieuwbouw met een L-vorm – voorzien in de vroegere tuinzone – zou worden ingericht als hotel. Het project telde 25 kamers en 12 hotelsuites. Op het gelijkvloers voorzagen de plannen een bar en een ontbijtruimte. Het project telde in totaal 23 parkeerplaatsen, waarvan 21 ondergronds en 2 bovengronds voor ‘Kiss & Ride’.

Verloop van de procedure

Deze vergunningsaanvraag kende een bijzonder complex verloop, met meerdere beroepsprocedures. Aanvankelijk kende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke vergunning toe met specifieke voorwaarden voor de renovatie. De vergunning voor het aanpalende nieuwbouwhotel werd door het gemeentebestuur geweigerd.

De eigenaar trok tegen deze gedeeltelijk negatieve beslissing in beroep, waarna de deputatie – op basis van aangepaste plannen – alsnog een vergunning voor het volledige project toekende.

Tegen deze vergunning werd vervolgens door een buurtbewoner beroep aangetekend bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze vernietigde de toegekende vergunning, waarna het dossier opnieuw verhuisde naar de deputatie. Uiteindelijk kwam deze na een nieuwe inhoudelijke analyse tot een negatief eindoordeel.

Deel dit artikel