Sinds de sluiting in 1999 van Den Deca, een fabriekshal op het industriepark in Herentals, is het geklaag over het gebrek aan een degelijke fuifzaal nooit gestopt.  Deca Packaging Group wil ze nu opnieuw ter beschikking stellen.

Gemeenteraadslid Patrik De Cat (CD&V), CEO van Deca Packaging Group. 'We  verhuisden. Zo komt die hal opnieuw leeg te staan. Wij zijn bereid om die regelmatig weer ter beschikking te stellen voor fuiven. Als tijdelijke oplossing willen wij daarover wel praten.' (pp)