De bestendige deputatie treft het schepencollege midscheeps met de weigering van een bouwvergunning voor een kippenstal voor 14.000 kippen in het gehucht Hulzen. Het college zag geen bezwaar voor de inplanting, waarvoor 5 hectare bos moest worden gekapt of gedund.

Maar de deputatie vindt de impact op de omliggende huizen te groot.

Het inwilligen van het beroep van enkele 10-tallen buurtbewoners tegen de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) door de bestendige deputatie dateert al van 21 december. De provincie schrapt effectief de voorlopige bouwvergunning die de stad op 31 juli 2017 verleende.

Nadien, op 4 januari, keurde de deputatie de milieuvergunning voor de kippenstal wel goed, maar dat heeft niets meer te betekenen aangezien de landbouwvennootschap Maarten Hertogs, die de stal wil exploiteren, die niet mag bouwen.

'Stad zat erg fout'

Bij sommige bewoners van Hulzen is de boosheid op het schepencollege met de deze overwinning niet verdewenen. "In tegenstelling tot ons stadsbestuur (CD&V/Sp.a) heeft het provinciebestuur de bewoners van Herentals niet in de steek gelaten en kennen zij wel de betekenis van waardevol landschappelijk agrarisch gebied", zegt actievoerder Kris Lievens.

"Vier van de zes gedeputeerden zijn nochtans van dezelfde partij als ons schepencollege, wat benadrukt hoe fout ons bestuur wel zat.

Ik ben blij dat de kippen er niet komen."

Bij de stad reageren ze minder verheugd: "Het provinciebestuur speelt hoog spel. Wij stellen ons vragen bij het verloop van de beslissing van de deputatie."

Het ongeloof bij het schepencollege bij het aanvaarden van het ingestelde beroep is totaal omdat de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar op 31 oktober 2017 helemaal meeging in de redenering van het stadsbestuur en adviseerde om het beroep ongegrond te verklarens.

"De provinciale administratie volgde volledig onze argumentatie", zo reageren schepen Mien van Olmen (Ruimtelijke Ordening, CD&V) en burgemeester Jan Bertels (sp.a) verbijsterd.

"De stad stelde zeer strenge voorwaarden aan de aanvrager, die in een daartoe bestemde zone aan duurzame landbouw wil doen, zoals de huidige regelgeving en de diverse beleidsplannen ook toelaten.

Dat het provinciebestuur én tegen het lokaal bestuur én tegen het advies van haar administratie ingaat, is dan ook hoogst uitzonderlijk."

"Wij vermoeden dat er achter de schermen een politiek spel gespeeld wordt op de kap van een ondernemer die met zijn aanvraag volledig in orde is met de geldende wetgeving", zo luidt het zuur op de gemeente.

"Waar blijft de motivatie?"

"De stad mocht bovendien, bijna drie weken nadat de beslissing zou zijn genomen, nog geen enkele motivatie van de deputatie ontvangen en weet dus niet welke elementen er aan ten grondslag liggen om de bouwvergunning te weigeren", zo klaagt het schepencollege. "Wij roepen de provincie op om het algemeen belang en de rechtszekerheid van onze burgers boven politiek gewin op korte termijn te stellen."

Voor Maarten Hertogs is de afwijzing een zware pil: jarenlang heeft hij in de buurt gronden opgekocht om de kippenstal te kunnen realiseren, het sluitstuk was een oude, vervallen boerderij. Weggegooid geld, zo lijkt nu.

"De provincie haalt met deze beslissing dan ook elke grond van rechtszekerheid onderuit", zo meent de stad in deze ongeziene aanvaring met de deputatie.

Bron GVA - verschijningsdatum 11/01/2018 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – NNieuws.be beschikt over License2Publish.