U bent hier

Deputatie weigert verkavelingsvergunning Kater@ in Sluis Mol

Mol
21.04.2017 - 12.03u
Door: Herman Gezelle

De Deputatie heeft de afgeleverde verkavelingsvergunning voor verkaveling Kater@ in Sluis geweigerd. De Deputatie motiveert deze beslissing zowel inhoudelijk als vanuit procedureoverwegingen. Zo ligt het ontbreken van appartementen in de voorgestelde verkaveling – waardoor er een openbare plein kan gecreëerd worden en extra groenruimte mogelijk is – grotendeels aan de basis van de beslissing.

Het oordeel van de Deputatie betekent dat de projectontwikkelaars – waaronder intercommunale IOK - moeten beslissen wat er verder met het dossier gebeurt. Zij hebben de optie om een nieuw aangepast verkavelingsplan op te maken en in te dienen, waarna de procedure opnieuw start.

Een andere optie is het betwisten van de beslissing van de Deputatie bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Zoals mogelijk in de procedure tekenden een aantal buurtbewoners na het afleveren van de verkavelingsvergunning door het gemeentebestuur beroep aan bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. Deze verkaveling voorzag 71 kavels voor woningen, waarvan één lot voor sociale woningbouw. De Deputatie heeft – na studie van het dossier en het horen van alle partijen - de bevoegdheid om de vergunning te bevestigen of te weigeren. De Deputatie besliste om de vergunning te weigeren.

Wel degelijk een verkaveling
De Deputatie bevestigt in zijn gemotiveerd oordeel dat in dit woongebied wel degelijk een verkaveling mag komen. Ook de nagestreefde bebouwingsdichtheid, zoals vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleinstedelijk Gebied, wordt door de Deputatie als correct geëvalueerd.

De Deputatie stelt bovendien dat de extra verkeersstromen probleemloos kunnen verlopen via Katerat en Hoogblok.

De Deputatie oordeelt wel dat de oorspronkelijk ingediende verkaveling te weinig openbaar groen bevatte én dat er een publiek plein ontbrak. Deze extra groene ruimte moet volgens de Deputatie worden gecreëerd door het inpassen van appartementen in de verkaveling. Met één of meerdere appartementsgebouwen komt er publieke ruimte vrij voor de aanleg van een plein en groen.

Te ingrijpende wijzigingen
Bijkomend oordeelt de Deputatie dat er een procedurefout is gebeurd. Op basis van de ingediende bezwaren legde het gemeentebestuur aan de projectontwikkelaars onder andere de voorwaarde op om extra openbaar groen te voorzien.

Door het schrappen van een bouwkavel, konden de projectontwikkelaars aan deze eis voldoen. De Deputatie oordeelt nu dat het gaat om te ingrijpende wijzigingen, waardoor de projectontwikkelaars een nieuw verkavelingsplan hadden moeten indienen.

Projectontwikkelaars aan zet
Na het oordeel van de Deputatie ligt de bal in het kamp van de projectontwikkelaars, waaronder IOK. Zij kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van het verkavelingsontwerp én het indienen van een nieuw voorstel. Vervolgens start de volledige vergunningsprocedure opnieuw, inclusief openbaar onderzoek.

imageMeer nieuws

De beklimming van de berg Alzheimer

De beklimming van de berg Alzheimer
Kempen regio | Neteland 22.11.2017 - 22.28u

100 vrijwilligers nemen deel aan Trefdag

100 vrijwilligers nemen deel aan Trefdag
Mol | Neteland 22.11.2017 - 22.24u

Lilse senioren massaal op wandel

Lilse senioren massaal op wandel
Lille | Neteland 22.11.2017 - 22.14u

Jamal daagt Rico Verhoeven uit in Rotterdam Ahoy voor de wereldtitel kickboksen tijdens GLORY: REDEMPTION

Jamal daagt Rico Verhoeven uit  in Rotterdam Ahoy voor de wereldtitel kickboksen tijdens GLORY: REDEMPTION
Internationaal | Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 22.11.2017 - 22.07u

Zorginnovatie : Brug tussen ondernemerschap en zorg

Herentals | Kempen regio | Neteland 22.11.2017 - 22.02u

Bleckmann zet alle zeilen bij op Black Friday

Grobbendonk | Neteland 22.11.2017 - 21.58u

Volvo XC40 : productie 'Made in Belgium' officieel gestart in Gent

Volvo XC40 : productie 'Made in Belgium' officieel gestart in Gent
Geel | Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 22.11.2017 - 18.09u

2 rijstroken op Antwerpse ring blijven ook tijdens avondspits nog dicht

2 rijstroken op Antwerpse ring blijven ook tijdens avondspits nog dicht
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 22.11.2017 - 17.20u

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto