Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diaken Cis Marinus met petitie : "Dit mag nooit vergeten worden”

Olen Cis Marinus diaken

“Een golf van verontwaardiging raast doorheen Vlaanderen”, zegt Diaken Cis Marinus van Olen.  "De media bedienen zich van niet mis te verstane beelden om te beschrijven wat het programma ‘Godvergeten’ heeft teweeggebracht. Heel wat mensen willen iets doén. Zo ook het parochieteam van Sint-Martinus-Olen.  We straten nu met een petitie."

Reacties

"Vorige week woensdagmorgen, na de laatste aflevering van de vierdelige documentaire, was er weer een tsunami aan reacties", volgt Cis Marinus.

"Sommige mensen willen zich laten ontdopen, anderen willen de financiering van de Kerk in vraag stellen, politici roepen om een parlementaire onderzoekscommissie, …

Op Radio 1 kwam een slachtoffer van seksueel misbruik aan het woord, die in de serie te zien is samen met zijn broer. De man vertelde over een idee van zijn broer. Om ervoor te zorgen dat dit nooit vergeten wordt, stelde die voor om een jaarlijkse herdenkingsdag in het leven te roepen. Als datum koos hij voor 28 december, de dag van de onschuldige kinderen.”

Die dag verwijst naar de kindermoord die koning Herodes beval toen Jezus geboren werd.

Petitie

Vorige week donderdag was er een vergadering van het parochieteam in Olen. Cis Marinus: “Inmiddels hadden we een brief ontvangen vanwege de Vlaamse bisschoppen, met de vraag om die voor te lezen of te verwerken in de homilie van ‘s zondags. Maar we wilden meer doen dan dat alleen.”

Het parochieteam besloot om een petitie op te starten, waarin gevraagd wordt om van 28 december een jaarlijkse herdenkingsdag te maken voor de slachtoffers van seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. De petitie draagt de titel: ‘Dit mag nooit vergeten worden’.

Cis Marinus vervolgt: “Ze werd afgelopen zondag ter ondertekening aangeboden aan de kerkgangers in onze noodkerk en op die manier werden er al ruim 80 handtekeningen verzameld. We hebben bewust gekozen voor een formule op papier en geen digitale versie, omdat we anders mensen uitsluiten.”

Kruisbeeld

Op de foto zie je hoe Marleen Gebruers en Anneleen Adriaensens, beiden gebedsleiders en lid van het parochietam, de petitie ondertekenen. De tafel waaraan ze dat doen, staat onder een kruisbeeld met een gekruisigde Christus. Dat is vervaardigd door Jos Van Olmen en de Sint-Martinusparochie kreeg het vorige week aangeboden.

Cis Marinus: “Er is evenwel iets bijzonders mee aan de hand. Boven de gekruisigde Jezus staat hier te lezen: R.I.P.. Dat is de afkorting van Requiescat In Pace (rust in vrede). Dat is niet wat er boven Jezus’ hoofd hing op Golgotha. Er hing: I.N.R.I., de afkorting van: Jezus van Nazaret, de Koning van de Joden.

De plegers van seksueel misbruik in de Kerk hebben Jezus bij manier van spreken ‘in vrede laten rusten’ na zijn dood op het kruis. Het lijkt wel of die nooit gehoord hebben van zijn verrijzenis en van zijn belangrijkste oproep: “Dit is mijn gebod: dat je elkaar liefhebt.”  

Vervolg

"Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat doen in het secretariaat van de Sint-Martinusparochie, aan de Herentalseweg 1A in Olen-Centrum, tijdens de permanentie-uren: op woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Marinus: “Het zou natuurlijk mooi zijn indien de petitie verder verspreid zou worden. We hopen dat er andere groepen ook een dergelijk initiatief nemen.” Het parochieteam is er nog niet uit naar wie de petitie uiteindelijk zal gestuurd worden. Naar het bisdom, naar de bisschoppenconferentie, naar de nuntius, naar Rome, naar de politiek? Zo nodig worden er kopies gestuurd naar elk van deze instanties, zodat de vraag zoveel mogelijk weerklank krijgt."

Olen Cis Marinus diaken

Deel dit artikel