Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diaken Cis Marinus : 'Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk'

Olen kerk

In de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum staan ingrijpende werken op het programma. Die zullen duren tot Kerstmis. Tot die tijd zullen de liturgische diensten doorgaan in een noodkerk, ingericht in de voormalige pastorie.

Fasering

'De werken kaderen in een uitgebreid restauratieprogramma van de kerk, dat in verschillende fasen verloopt', zegt diaken Cis Marinus.  'De buitenkant van het kerkgebouw werd heel wat jaren geleden al aangepakt en ook binnen werden er in 2008 al werken uitgevoerd.

Het portaal en de sacristie kregen een heel ander uitzicht, het podium in het koor werd vernieuwd, er werd een nieuwe trap geïnstalleerd in de toren, de plafonds werden hersteld en het hele kerkgebouw werd vanbinnen geschilderd.

Houtwerk en altaren

Nu gaat het om de restauratie van het houtwerk: de lambrizering, de koorbanken, de biechtstoelen, de bidbanken, de balustrade van het hoogzaal en de houten wand van de voormalige doopkapel.

Bovendien worden ook de drie grote altaren onder handen genomen. Het gaat dus om een behoorlijk project, dat voor 80 procent gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, voor 10 procent door het lokaal bestuur en voor 10 procent door de kerkfabriek. Het dossier is bijzonder grondig voorbereid door het architectenbureau ARAT uit Herentals, medewerkers van het lokaal bestuur en leden van de kerkfabriek.

Twee firma’s toonden zich geïnteresseerd in de werken en dienden een offerte in. Na een grondig onderzoek van beide offertes werd beslist om de opdracht te gunnen aan AltriTempi uit Brasschaat.

Aanleiding

Oorzaak van deze werken is vooral de grote klopkever (xestobium rufovillosum), ook bekend als de bonte knaagkever, het doodskloppertje of de grote houtwormkever. Hij is met een vergrootglas te herkennen aan een helmvormig halsschildje over zijn kop en leeft vooral in loofhout, minder in naaldhout. Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor dikke eiken balken, die hij doorboort tot in de kern.

Hij veroorzaakt dan ook grote structurele schade. De aantasting begint meestal in hout dat vooraf verzwakt is door een zwamaantasting. Hout op vochtige en verborgen plekjes is daarom het meest vatbaar, bijvoorbeeld ingemetselde balkkoppen en de onderkant van kerkmeubilair, zoals de lambrizering in de kerk.

De grote klopkever wordt in andere talen wel eens ‘klok van de dood’ genoemd. In het Engels ‘death watch beetle’ en in het Duits ‘Totenuhr’. Deze benaming komt uit de scheepvaart. Wanneer men dit diertje aantrof, wist men dat het hout van het schip tot in de kern rot was en het schip reddeloos verloren.

De bestrijding van de grote klopkever bestaat voornamelijk uit het droog maken van het hout, door condens beter af te voeren of door beter te ventileren. Dit zal de kever uiteindelijk doen verdwijnen, omdat de larven zich niet kunnen ontwikkelen. Ook kan zowel de kever als de schimmel met bestrijdingsmiddelen worden aangepakt.

Noodkerk(je)

Tijdens de periode van de werken kan er geen gebruik gemaakt worden van de kerk. Daarom werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd of er een noodkerk mocht ingericht worden in de voormalige pastorij, die momenteel leegstaat. Die vraag werd positief beantwoord. De vieringen zullen plaatsvinden in de twee lokalen links vooraan op het gelijkvloers. Aan de andere kant van de gang zal er ruimte zijn voor een tijdelijke sacristie. Er zal ook heel wat materiaal uit de kerk in de pastorij opgeslagen worden.

Twee vieringen

Het gaat eigenlijk om een noodkerk-je. Omdat niet alle kerkgangers van een zondagviering tegelijk een plaats zullen kunnen vinden, zullen er vanaf 23 april twee vieringen aangeboden worden op zondagvoormiddag: om 9.00 uur en om 10.30 uur. Zo hopen het parochieteam en de kerkraad iedereen de kans te geven om een viering bij te wonen.

Grote verhuis

Maandag staat de grote verhuis van de kerk naar de noodkerk op het programma en daarbij zullen de verantwoordelijken van de parochie kunnen rekenen op heel wat vrijwilligers. Medewerkers van de technische dienst van de gemeente zullen ook paraat zijn.

De parochie heeft van deze dienst al heel veel hulp gekregen bij de voorbereidingen van deze verhuis. Zo werd bijvoorbeeld het orgel van de kerk vakkundig ingepakt, met behulp van een hoogtewerker. Momenteel lijkt het wel een kunstwerk van wijlen inpakkunstenaar Christo. De technische dienst heeft ook heel wat materiaal vervaardigd dat in de noodkerk nodig is.

Nieuwsbrief

Om iedereen in Olen-Centrum op de hoogte te brengen, werd door het parochieteam en enkele vrijwilligers onlangs een Nieuwsbrief verspreid in alle brievenbussen. Daarin wordt uitleg gegeven over de restauratiewerken en over de nakende fusie van de drie Olense parochies.

Bovendien wordt er aan de hand van een aantal foto’s getoond wat er zoal reilt en zeilt in de Sint-Martinusparochie. Er staat ook een uitdrukkelijke boodschap van dank in aan alle vrijwilligers van deze geloofsgemeenschap', besluit Cis Marinus.

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

Olen kerk

Deel dit artikel