In 2015 worden maar liefst twee cultuurprijzen uitgereikt: de 'Prijs Cultuurorganisator' ter waarde van 500 euro en een 'Culturele Carrièreprijs' ter waarde van 1 000 euro. Dien je kandidatu(u)r(en) in vóór 31 december 2014 via het e-formulier opwww.gemeentemol.be > e-loket > Prijs Cultuurorganisator en Culturele Carrièreprijs, indienen kandidaturen. Of ga langs tijdens de openingsuren van de ticketbalie in Schouwburg Rex, de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw of de bibliotheek en vul daar een formulier in.

Beide cultuurprijzen kunnen gaan naar artiesten, kunstenaars of organisatoren, individueel of in groep, die afkomstig zijn van Mol, hier wonen of actief zijn in het culturele leven. Motiveer voldoende waarom deze persoon of groep volgens jou de prijs verdient. Voeg eventueel knipsels, foto's, opnames, … toe.

Prijs Cultuurorganisator - 500 euro

De Prijs Cultuurorganisator wordt uitgereikt aan de persoon of groep die zich tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014 op cultureel vlak uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Personen of groepen die een uitzonderlijke culturele prestatie hebben verricht met ruime weerklank in of voor Mol komen ook in aanmerking. Deze verdiensten kunnen liggen op het vlak van literatuur, toneel, architectuur, muziek, geschiedenis, fotografie, film, dans, schilderkunst, beeldende kunst, erfgoed, toerisme of het socio-culturele. Voor het uitzonderlijke karakter zijn onder andere inzet, creativiteit, uitstraling, samenwerking, originaliteit, publieksbereik,… selectiecriteria.

Culturele Carrièreprijs - 1 000 euro

Deze prijs kan gaan naar een persoon of groep die zich gedurende een langere periode uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak, in of voor Mol. De prijs beloont een mooie, culturele carrière, in de schijnwerpers of achter de schermen, op vlak van de kunsten, erfgoed of toerisme, of zeker ook op socio-cultureel vlak.