De dienstverlening in woonzorgcentrum Sint-Anna blijft uitbreiden. Schepen voor welzijn, zorg en gezondheid Peter Bellens (CD&V) : "Enerzijds willen we senioren de gelegenheid geven om zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis te blijven wonen. Dat kan dankzij de dienstverlening van het nieuwe dienstencentrum, de thuiszorgdiensten en de ondersteuning van mantelzorgers.

Anderzijds bieden we een kwaliteitsvolle opvang aan op maat in onze assistentiewoningen en in ons woonzorgcentrum Sint-Anna."

Bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Anna koos het vorige lokaal bestuur bewust voor een zorgaanbod dat is toegespitst op zwaar zorgbehoevende ouderen.

Een keuze die een grote impact heeft op de werkbelasting van de zorgteams en de werkingskosten.

'Zorgbudgetten optimaal benutten'

Het is dus belangrijk om de zorgbudgetten van de overheid optimaal te benutten. Aangezien de financiering van de overheid gekoppeld is aan de zorggraad, wordt die constant gemonitord en worden de erkenningsportefeuilles van de overheid minutieus opgevolgd.

Meer inkomsten betekent immers meer budget om onder andere bijkomend personeel in te zetten. Zo kunnen we de kwaliteitsnorm waarvoor we gekend zijn, blijven waarmaken. Deze strategische keuze staat overigens niet haaks op onze doelstelling 'zorg op maat'.

Koppels bijvoorbeeld waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt, worden bij een opname in Sint-Anna niet gescheiden. Als zij beiden voldoen aan de opnamevoorwaarden, hebben ze de keuze om in een tweepersoonskamer te komen wonen of elk in een éénpersoonskamer.

Bewoners van de assistentiewoningen van Sint-Anna hebben de garantie op continuïteit van zorg. Wanneer zij niet meer alleen kunnen wonen, kunnen zij naadloos overstappen van hun flat naar een kamer in het woonzorgcentrum.

'Bijkomende erkenningen'

'Het lokaal bestuur heeft voor woonzorgcentrum Sint-Anna als eerste in de zorgregio ingespeeld op de mogelijkheden om een bijkomende erkenning aan te vragen en de planningsvergunningen om te zetten naar de nieuwe categorie oriënterend kortverblijf.

Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf.

Dit type van kortverblijf neemt de zorg op voor de oudere gedurende een korte periode.

Sint-Anna heeft 9 erkende kortverblijfplaatsen, waarvan er nu vijf in 2020 worden omgevormd tot oriënterend kortverblijf. Dat is een nieuwe zorgvorm die zich richt op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben.

Dankzij deze nieuwe dienstverlening in de vorm van een tijdelijke observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject wordt het stellen van een diagnose vergemakkelijkt en kan er nog efficiënter een zorgtraject op maat uitgetekend worden.

In 2018 zijn er ook nog zes bijkomende erkenningen voor zwaar zorgbehoevenden binnengehaald en dit jaar nog eens zeven waardoor we van 69 naar 76 RVT-erkenningen zijn geëvolueerd.

In 2020 volgen er nog eens 6 bijkomende erkenningen. Het lokaal bestuur kiest ervoor om niet alleen het WZC in eigen beheer te houden, maar ook te blijven investeren in uitbreiding van dienstverlening rekening houdende met de demografische evolutie', besluit Peter Bellens.